Brann- og innbruddsalarmer har norske regelverk og forskrifter som sier hvordan man sikrer at også feil og mangler ved alarmen oppdages i god tid. Når det gjelder heisalarmer derimot, er det EUs regelverk som gjelder.

- EUs regelverk for heis sier at alle som står fast i en heis skal reddes ut i løpet av en time. Utfordringen er hvor ofte dette alarmsystemet faktisk kontrolleres, sier Olav Raaen, Markeds- og Kommunikasjonssjef i AddSecure Norge.

For sjelden

Regelverket for heis sier at alarmen kun behøver å sjekkes hver 72. time, noe som er langt sjeldnere enn tilsvarende krav for brann og innbrudd. Er du uheldig og sitter fast i en heis der alarmen ikke virker, betyr det at man kan bli sittende fast i en heis i over tre døgn, noe som absolutt ikke er akseptabelt.

I en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av AddSecure, kommer det frem at så mange som 29 prosent av oss er redde for å stå fast i heisen. Hele 38 prosent har stått fast i en heis, og 70 prosent forventer å bli ”reddet” innen en time. Få vet at de kan risikere å stå innesperret i hele 72 timer.

Sikre infrastruktur

Raaen mener det er viktig å øke fokuset og bedre regelverket på heisalarmer. Han sier videre at nordmenn forventer en rask responstid også på heisalarmer. I ytterste konsekvens, kan noe alvorlig skje med personen som sitter fast i løpet av den lange ventetiden.

Vi ser også en økt grad av urbanisering, der høyhus og kontorbygninger med mange etasjer står i fokus, og slik øker også behovet for heiser. Dermed blir det flere antall alarmer, og for å sikre denne infrastrukturen burde heisalarmer få samme krav til sikkerhet som brann- og innbruddsalarmer.

Et annet element innenfor heisalarm, er at endringer i telenettet skaper utfordringer for alarmoverføringen. Fastnettet moderniseres, tradisjonelle analoge fastlinjer forsvinner og mobile digitale løsninger blir dominerende. Man kan ikke lenger garantere at analoge protokoller vi fungere i et stadig mer digitalt nett, noe som fører til at flere nå ser verdien av digitale alarmløsninger. Slike løsninger vil øke kvaliteten, men for å få et generelt bransjeløft trenger vi et bedre regelverk.

– Å få gjort noe med det europeiske regelverket, som også gjelder for Norge, er en lang vei å gå. Men problemet kan løses enkelt ved å installere alarmsystemer der alarmen testes oftere enn hver 72. time og har en digital alarmoverføring. Da vet man at alarmen kommer frem, og at det er noen som tar den i mot og kan rykke ut umiddelbart. Det er en garanti for at du hentes ut innen rimelig tid og ikke etter tre døgn, sier Raaen.