– Både utbygging av E6 og InterCity vil gjøre at Hamar blir en mer integrert del av Osloregionen, og dermed enda mer attraktiv både for innbyggere og næringslivet, sier Svein Frydenlund, næringssjef i Hamar kommune.

Den planlagte utbyggingen av jernbanen mellom Oslo og Lillehammer lar vente på seg,  mens ny firefelts motorvei skal være klar i desember 2020. Et halvt år før tiden.

Nærings- og befolkningsvekst

– Selvfølgelig har enkelte uttrykt frustrasjon rundt kaoset i forbindelse med utbyggingen av E6 og innfartsveien til Hamar, med støy, nye midlertidige kjøremønstre og køer, men jeg opplever stort sett bare optimisme blant innbyggerne, sier Frydenlund.

– Folk er fornøyde med at alt som skjer i regionen, og vi gleder oss over at veien blir ferdig før tiden.

Det statlige selskapet Nye Veier har ansvaret med å sluttføre E6 på strekningen Oslo – Hamar – Moelv. Den siste strekningen det jobbes på nå er 43 kilometer mellom Kolomoen og Moelv, hvor Hamar ligger omtrent midtveis.

– Utbyggingen har skapt vekst i lokale næringer, og det har dryppet mange oppdrag på lokale underleverandører, i følge Frydenlund.

– Vi ser også en større etterspørsel etter næringseiendom, og det er god nærings- og sysselsettingsutvikling i regionen, sier han.


Hamar kulturhus ble åpnet i 2014. En av de store satsingene for vekst og attraktivitet. Foto: Vandkunsten


Med bedre infrastruktur mener Frydenlund at det også vil bli mer attraktivt å jobbe og bosette seg i Hamar.

– Nye E6 vil knytte Mjøsaregionen sammen med Osloregionen på en effektiv måte, og det åpner seg et mye større arbeidsmarked. Vi ser allerede at stadig flere ser på Hamar som et reelt alternativ til Oslo, sier han.

InterCity-utbyggingen utsatt

InterCity er Bane NORs store satsning på togstrekninger i Østlandsområdet. Målet er et drastisk løft i togtilbudet med blant annet moderne dobbeltspor, kortere reisetider og flere avganger. Oppstart er foreløpig ikke helt klart.

– Traseen gjennom Hamar er fortsatt uavklart selv om Hamar kommune har vedtatt at stasjonen for den nye banen bør flyttes fra eksisterende beliggenhet til ny stasjon ved Vikingskipet, forklarer Frydenlund.

– Uansett utfall blir det en bra løsning, og InterCity er svært viktig for hele Hamarregionen. På samme måte som E6 vil utbyggingen integrere oss mye tettere med resten av Østlandet, og gjøre byen og regionen enda mer attraktiv både for næring og tilflytning, sier han.

Kommunen og Bane NOR jobber mot en avklaring innen 2020, og i følge Nasjonal transportplan skal Oslo – Hamar være ferdig i 2026, og videre til Lillehammer i 2034.

– Utbygging av dobbeltspor vil gjøre det enklere å dagpendle mellom byene, og reisetiden vil bli betydelig kortere. Fra Hamar til Oslo vil det for eksempel ta 55 minutter hver vei mot cirka 1 time og 20 minutter i dag, avslutter Frydenlund.

Fakta

Nye E6: Kolomoen - Moelv 
Nye Veier bygger E6-strekningen Kolomoen - Moelv
Planlagt ferdigstillelse er desember 2020
Strekningen vil bestå av 43 km firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t
Total kostnad for utbygging av strekningen er kr 7 milliarder kroner
Kilde: Nye Veier

InterCity: Oslo – Lillehammer
Inter City er Bane NORs satsning på utbygging av togstrekninger i Østlandsområdet. Strekningen Oslo – Lillehammer er en av dem.
Skal gi kortere reisetider, hyppigere avganger og mer kapasitet for å frakte gods.
Planlagt ferdigstillelse Oslo - Hamar er 2026
Planlagt ferdigstillelse Hamar – Lillehammer er 2034
Kilde: Bane NOR