Utbyggingen av den nye Follobanen er det hittil største samferdselsprosjektet i Norge. Megaprosjektet produseres samtidig fra fem anleggsområder mellom Oslo og Ski.

– Bane NOR, som er byggherre, følger opp for å sikre at entreprenørene bygger i henhold til beskrivelsene i kontraktene de har undertegnet med Bane NOR, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Mange hensyn

– Togtrafikken skal gå mest mulig som normalt for å ta hensyn til publikum, men dessverre må vi for eksempel om sommeren ha uker med togstans fordi arbeid skal bli gjort i eller nær sporet. Da må strømmen kobles fra, sier han.

Han forteller at Follobanen er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging.

– Prosjektet har utviklet, tilpasset og tatt i bruk arbeidsverktøy fra blant annet oljesektoren og annen industri  for å kunne følge opp et så omfattende prosjekt på en effektiv og sikker måte. Innen flere områder setter prosjektet ny standard, sier han.

Under Middelalderparken

Follobanen har også en utfordring ved Gamlebyen i Oslo. Der pågår de største arkeologiske utgravingene på mer enn 100 år side om side med anleggsarbeidet.

– Den nye traseen legges i en tunell under Middelalderparken. Slik får Bane NOR tatt hensyn til parkens historiske betydning og til utvikling av Middelalderparken som et viktig byrom, sier han.

Fra Middelalderparken bygges Follobanens lange tunnel som passerer  nær eksisterende veier og annen infrastruktur inne i Ekebergåsen.

– Her er svært mye av arbeidet utført i samarbeid med Statens Veivesen, sier han.

Prosjektet har i dag passert 60 prosent ferdigstilt og direktelinjen mellom Oslo S og Ski skal etter planen være ferdig og testet fra desember 2021.


Alle Follobanens tunnelboremaskiner er oppkalt etter staute norske kvinner. Her blir Dronning Eufemia gjort klar til «dåp» og oppstart. Foto: Foto Niolas Tourrenc AGJV.


Tålmodige naboer

Follobanen omfatter den trolig største nabooperasjonen så langt i jernbanens historie her i landet. Omtrent 65 000 naboer langs eller over tunnelen blir mer eller mindre berørt, fordi rundt 22 000 husstander ligger langs eller over traseen.

Et eget kommunikasjonsprogram med informasjon i flere kanaler, tilgjengelighet, åpne møter, samtaler og besøk i eget infosenter har medvirket til en god dialog med de berørte.

–  Vi blir stort sett møtt med stor tålmodighet og godt samarbeid. Vårt utgangspunkt for arbeidet er at mennesker flest tåler mer og har det bedre hvis de får god, kunnskapsbasert informasjon, vet hva som skjer og hva som skal skje, kan ringe og få informasjon og tiltak på en grei måte og ikke minst at de vet omtrent når ulempen de opplever vil gå over. Hos noen naboer blir grensen for tillatt støy innendørs om natten og dagen brutt, men disse blir da tilbudt alternativ overnatting, forteller Borenstein.

Små marginer

– Desember 2021 er fortsatt planlagt tidspunkt for ferdigstillelse av Follobaneprosjektet. Heving av de to kontraktene med den italienske entreprenøren Condotte gir utfordringer som møtes med tiltak for å holde frister og arbeidsplaner, sier han.

Enkelte forutsetninger må imidlertid på plass de neste månedene for å sikre at tidsplanen kan overholdes.

– Blant annet er vi avhengige av et svært godt arbeid i de sommerukene det er stans i togtrafikken. I et så stort prosjekt, som strekker seg over mange år, er det naturlig at det oppstår ulike forhold som påvirker tidsplanen, understreker Borenstein.

Fakta

  • Follobaneprosjektet er en del av Bane NORs utbyggingsdivisjon, 107 selskaper er i arbeid med Follobaneprosjektet.
  • 39 nasjonaliteter var representert i månedsskiftet april-mai 2018.
  • Totalentreprenørene og andre selskaper i prosjektet har nå tilsammen 1678 ansatte og innleide.