Det er i grøfta vi som graver fiber legger grunnlaget for å levere høyhastighets fibernett og bredbåndstjenester til kundene våre. Det er i grøfter over hele Østlandet at Viken Fiber de siste 13 årene har gravd ned over 20 000 kilometer fiberkabel for at du skal slippe å bekymre deg for om du har nok båndbredde til å møte nettopp fremtiden.

Avhengig av å få med kommunene

Vi i Viken Fiber vet hvordan vi skal bygge infrastruktur, og det har vi tenkt å fortsette med. Det offentlige ønsker høyhastighets bredbånd og digitalisering av by og land velkommen, men forutsetter at bredbåndsutbyggingen for en stor del skal løses av private aktører uten offentlig tilskudd. Det som ofte blir glemt er at kommersiell utbygging av infrastruktur er avhengig av kommuner som spiller på lag. Kommunene må tilby forutsigbare og fornuftige rammevilkår som legger til rette for samfunnsnytte, kostnadseffektivitet, enkel saksbehandling og konkurranse på like vilkår.

Den etterlengtede Ledningsforskriften setter blant annet rammer for gravedybder, kostnadsdekning og gebyrbruk. En fersk undersøkelse foretatt av interesseorganisasjonen IKT Norge viser at kun 13 prosent av Norges kommuner har innført Ledningsforskriften som rutine og praksis. Det er en urovekkende lav andel, mener vi. 


Anne Berit Rørlien er administrerende direktør, Viken Fiber. Foto: Viken Fiber


Ønsker bedre dialog

Til tross for bred enighet om samfunnsnytten ved å bygge den digitale motorveien i Norge, er det altså mange steder som fortsatt ikke har tilbud om høyhastighets bredbånd. Vi opplever det som meningsløst at tidkrevende og kostbare avklaringsprosesser i enkelte kommuner skal få bremse farten i utbyggingsarbeidet. Viken Fiber er opptatt av å ha en konstruktiv og løsningsorientert dialog med alle våre samarbeidspartnere, men utfordres daglig av enkeltkommuners manglende evne til å forholde seg til gjeldende regelverk.

Kommersielle fiberutbyggere sparer det offentlige for milliardinvesteringer ved at vi er villige til å bygge infrastruktur - så sant vi klarer å få regnestykkene til å gå i pluss. Vi mener kommunene derfor har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for den digitaliserte fremtiden vi vet kommer.

Vi som graver fiber i Norge trenger ikke hjelp til å komme opp av grøfta. Vi ønsker heller hjelp til å fortsette å være der.