– Bransjen beveger seg bort fra plantegninger på papir og todimensjonal terrengmodellering. Disse skaper usikkerhet og unøyaktighet i prosjektene, og vi opplever nå at 3D-modellene er den bærende delen av prosjektene. Dette må alle fagområdene forholde seg til, forteller han.

Undersøkelser fra Vegvesenet viser at man kan spare ti-tolv prosent i kostnader hvis man har gode tredimensjonale data som utgangspunkt ved vegbygging.

Tverrfaglig utbytte

Andresen forklarer at samarbeid basert på 3D-data gir store gevinster, og viser til utbyggingen av ny E6 ved Minnesund som et eksempel.

– Dette er et av Nord-Europas største infrastrukturprosjekter, hvor man har bygget både ny E6 og dobbeltsporet jernbane, samtidig som begge har vært i drift. Her ser vi at byggherre, entreprenør og eksperter i 3D-data har hatt jevnlige møter med geomatikkfaget som en bærebjelke i prosjektfremgangen. Det viser at nye løsninger også fungerer godt i stor skala.

Digitaliseringen vil også bedre fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold av dette anlegget.
 
– Den omfattende datamodellen lever videre i FDV-systemet i fullverdig 3D, som oppdateres og fornyes gjennom anleggets levetid. Ny teknologi bidrar til at vi kan produsere billigere, tryggere og mer effektiv infrastruktur i fremtiden, forteller han.

Sikrer samfunnskritisk infrastruktur

I grunnen i Norge skjuler det seg drøyt 700 000 kilometer med ledninger, rør og kabler. Dette forteller Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør i Geomatikk AS.

– Vi har etablert en riksdekkende portal hvor graveentreprenøren finner ut hvem man må kontakte for å få avdekket alt som er av infrastruktur. Via en mobilapp kan man gjøre dette hvor som helst, forklarer Kippervik.

- Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle tjenester og løsninger for å digitalisere prosessen, og vi vil i løpet av året ha digitalisert dagens papirbaserte prosess. Da vil graveentreprenøren få digitale data direkte inn i sitt maskinstyringssystem, noe som vil bidra til færre skader på den samfunnskritiske infrastrukturen, forklarer Kippervik.

- Vår største utfordring er dårlig kvalitet på ledningsdokumentasjonen. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre denne, noe som er avgjørende for å kunne ta i bruk ny 3D- teknologi i planlegging og utbygging av nettet, spesielt i de store byene, avslutter han.