Ordføreren i Hamar kommune, Morten Aspeli, sier utviklingen av infrastruktur minimerer avstanden til og fra arbeidsplassen.

- Hamar kommune, med sine 30.000 innbyggere, er også regionhovedstad for ca. 90.000 innbyggere. Den ligger i tillegg nær både Gardermoen og Oslo. Store infrastrukturprosjekter gjør nå avstanden enda mindre. Blant annet så har den nye firefelts E6 fått redusert reisetiden mellom Hamar og Oslo med 20 minutter per vei, og reisetiden nærmer seg da en time. Det er viktig for vår utvikling at regionen er lett tilgjengelig, forklarer han.

Gjør regionen mer attraktiv

Forskning viser at viljen til pendling er størst der reisetiden er mellom 20 og 60 minutter. Med utbygging av vei og jernbane vil Hamar ligge innenfor dette tidsvinduet i forhold til Oslo, forteller Aspeli.

- Vi er i en viktig fase nå. Firefelts E6 mellom Hamar og Oslo er i stor grad ferdigstilt, og med utbyggingen av dobbeltspor på jernbanen står vi midt i viktige prosesser. Med jernbaneutbyggingen blir reisetiden med tog redusert fra 1 time og 30 minutter, til bare 55 minutter. Da passerer vi den magisk grensen i forhold til pendling. Med dobbeltspor vil også hyppigheten på togavganger øke, og det i seg selv bedrer pendlertilværelsen, forklarer han.

Hamar kommune har i dag rundt 20.000 arbeidsplasser, men Aspeli mener satsning på infrastrukturen vil sørge for at det lokale arbeidsmarkedet vokser.

- Dette gjør regionen mer attraktiv for næringsetablering. I dag er det cirka 800 pendlere mellom Hamar og Oslo. Rundt 300 pendler andre veien, og det er veldig gledelig. Det viser at vi har et attraktivt næringsliv, som også frister innbyggerne i Oslo og Akershus, sier han.

Tre viktige satsningsområder

Hamarregionen har en stor lokal pendling. I flere av nabokommunene pendler 30 prosent av innbyggerne til Hamar. Hele 60 prosent av pendlerne i Hamarregionen pendler til en annen kommune i regionen, og de jobber hardt for å beholde sine innbyggere.

- Vår visjon er at Hamar skal være det mest attraktive boområdet i Innlandet, og vi fokuserer på tre ting som er viktige for å lykkes med dette. Det ene er næringsutvikling; vi må sørge for kort vei til marked og samarbeidspartnere, eksempelvis. Vi må også videreutvikle fagmiljøene, og sørge for gode faglige nettverk. Det andre som er viktig er å sørge for at vi tilbyr de kvalitetene som folk ønsker seg. Hamar har gode oppvekstvilkår for barna. Vi har kort vei til naturen, og med en offensiv byutvikling har vi utviklet gode urbane kvaliteter. Til sist så må pendling være enkelt, med kort reisevei og hyppige avganger, avslutter Aspeli.