Det kommunale ledningsnettet i Norge må rustes opp for 280 milliarder kroner innen 2040 dersom ikke etterslepet på vedlikeholdet skal bli for stort. Den tradisjonelle metoden når vann- og avløpsrør skal repareres er å bruke gravemaskiner, noe som særlig skaper utfordringer i byene.

– I byene ligger det veldig mye forskjellig infrastruktur nedgravd i grunnen. Det er ikke bare vann- og avløpsrør, men også ofte ledningsnett for tele, data, strøm og fjernvarme. Å grave opp bygater er ikke bare krevende for den som graver, det er også krevende for naboene som nærmest blir boende på en byggeplass, og for alle dem som opplever at gaten blir stengt på grunn av graving, sier Dag Almar Hansen som er daglig leder i Techni.

– En løsning er NoDig, en metode der vi benytter en gravefri løsning for fremføring og tilkobling av stikkledninger til hovedvannledning uten å grave, fortsetter han.

Bedre metoder

Techni har vært med på å utvikle et konsept som består av et boresystem som er så lite at det kan tas med ned i en kjeller. Derfra kan de bore seg fram til hovedledningen og koble seg på hovedvannledningen med en bore- og monteringsrobot uten at det er nødvendig å grave.

– Før vi bruker denne metoden scanner vi grunnen for å finne rør, kabler og ledninger som kan ligge nedgravd slik at vi unngår å bore i disse. Mens vi borer blir også dybde og plassering på rørene dokumentert digitalt, og jeg tror det vil skje veldig mye på digitaliseringsfeltet når det kommer til nedgravd infrastruktur i fremtiden. Vi trenger bedre oversikt, sier Hansen.

Oslo går foran

Vann- og avløpsetaten ønsker å løse flere av oppgavene de står overfor ved å benytte gravefrie metoder. Sommeren 2014 startet kommunen et prosjekt de kalte «No Dig Challenge», hvor de utlyste en førkommersiell anskaffelse. Enkelt forklart innebar dette prosjektet at kommunen presenterte problemstillingen om gravefrie metoder, og hva de ønsket, til flere leverandører og lot leverandørene komme med forslag. De metodene de hadde mest tro på ble med i den neste fasen og ytterligere utviklet av leverandørene. Underveis i prosessen fulgte det med premiering etter hvert som utviklingen gikk fremover. 

– Vårt konsept var det eneste som besto testkriteriene Oslo VAV hadde etablert og nå ligger det et videre industrielt løp foran partnerne. Kommunen ønsker å komme i gang med denne metoden, men aller først skal vi teste den ut og høste enda flere erfaringer fra et levende prosjekt. Vi arbeider fortsatt med prototyper, men vi kommer stadig nærmere industriell kapasitet, forklarer Hansen.

Fremtiden er digital - også under bakken

– Jeg er helt sikker på at denne typen løsninger vil være det som vil bli foretrukket i fremtiden. Samtidig vil helt sikkert også alle data om den typen infrastruktur etterhvert bli samlet i én stor felles databasemodell. Da vil vi få oversikt og muligheten til å presentere hvordan all infrastrukturen under  bakken ser ut i 3D. Det vil forenkle måten alle parter arbeider på betydelig, sier Hansen til slutt.