Gyldendal er nok mer enn det folk flest kjenner til, sier konsernsjef John Tørres Thuv.

- De fleste forbinder oss naturlig nok med forlagsvirksomheten, som gir ut bøker i de fleste sjangre og som er størst innen undervisning og i profesjonsmarkedene. I tillegg driver vi Ark som med sine 116 butikker er Norges største bokhandelkjede, og vi har eierskap i en rekke andre sentrale selskaper i bokbransjen. Felles for dem alle er at ny teknologi og digitalisering i økende grad påvirker måten de skaper, formidler og distribuerer innhold på. Så selv om e-boken så langt har fått overraskende lite gjennomslag hos leserne opplever vi at digitaliseringen allerede har ført til gjennomgripende endringer både i forlagene og i bokhandelen.

Digitale posisjoner

I 2010 utformet Gyldendal en strategi hvor målet var å ta ledende digitale posisjoner. Siden den gang har de utviklet mange spennende digitale løsninger:

- Vi satte oss tidlig hårete mål og har hatt en offensiv tilnærming til mulighetene ny teknologi og digitaliseringen byr på. Vi kan dekke behov og nå frem til lesere og kunder på helt andre måter enn tidligere. I Ark vurderte de verdens største nettbutikk Amazon som hovedkonkurrenten. Hvis vi skal ha noe å stille opp med mot en slik aktør, må vi ha et tilbud som kan konkurrere. Hjemmebanefordelen Ark har utviklet er de 116 Ark-bokhandlene i et sømløst samspill med netthandel, apper og en database med 900 000 Ark-venner. Samtidig har vi utviklet tjenester som klikk-og-hent som gjør det enklere å finne og kjøpe boken. Her var vi tidlig ute og det har utvilsomt bidratt til Ark sin suksess, forklarer Tørres Thuv.

Fra 2010 til i dag har nettbokhandelen i Ark gått fra nær null i omsetning til å bli en av landets største nettbokhandler.

Gode partnere

For å klare å utvikle teknologi som er god nok, har Gyldendalkonsernet vært helt avhengige av partnere som er store og solide nok til å hjelpe dem.

- Gyldendal var blant de første som tok i bruk en såkalt multikanal SAP-plattform for å kunne integrere butikk, netthandel og apper, fortsetter han.

- Vi er helt avhengige av gode partnere som besitter kompetanse slik at vi kan utvikle de beste tjenestene og konseptene til enhver tid. Et slikt kompetansemiljø har vi funnet hos Atea som er vår samarbeidspartner innen IT-drift, det skal hjelpe oss å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen.

 

Gyldendal forlag

GYLDENDAL FORLAG: I 2010 utformet Gyldendal en strategi hvor målet var å ta ledende digitale posisjoner. Siden den gang har de utviklet mange spennende digitale løsninger. Foto: Hans A. Rosbach


 

Flere digitale løsninger

De digitale løsningene for netthandel, butikker og apper er kanskje det som er mest synlig, men i et stort konsern som Gyldendal stopper ikke digitaliseringen der.

- For skolesektoren utvikler vi for eksempel adaptiv læring. Det betyr læringsmidler som tilpasser seg det nivået som elevene er på. Vi har også utviklet Salaby som er et digitalt læremiddel for fag i 1. - 7. trinn og som har 270 000 brukere. Et annet eksempel vi også er stolte av er Gyldendal Rettsdata, som er en digitalt oppslagsverk og juridisk arbeidsverktøy, sier Tørres Thuv.

Konkurrerer om folks tid

- Vi bruker betydelige ressurser på den digitale satsningen vår og har til enhver tid en rekke parallelle prosjekter gående, sier han:

- Men du tror kanskje at vi konkurrerer om å selge bøker? Vi gjør det også, men vi konkurrerer kanskje først og fremst om folks tid og oppmerksomhet. Vi kjemper for at litteraturen, bøkene og kunnskapen skal være synlig og tilgjengelig i konkurranse mot andre medier som TV, mobil, og Netflix, smiler Tørres Thuv.

- Det er der det virkelige slaget står og det er livsviktig for oss å vinne den kampen.