– Georadar er en «ikke-destruktiv» metode, hvilket betyr at vi kan undersøke hva som ligger under bakken uten å gjennomføre graving eller boring.  Med denne metoden kan vi kartlegge infrastruktur og lagdelinger i undergrunnen mer kostnadseffektivt enn ved graving, sier Tobias Jokisch, geofysiker i Terratec AS.

Georadarsystemet sender elektromagnetiske bølger ned i bakken og retursignalene registreres. Deretter vil datagrunnlaget prosesseres i programvare og tolkes av kompetent personell med geofysisk bakgrunn. Penetrasjonsdybden er avhengig av grunnforhold, men vanligvis ser vi mellom to til seks meter ned i bakken.

Sparer både tid og penger

– Har du en trafikkert veistrekning der det er lite gunstig å grave opp veien for å finne ut hva det befinner seg under den? Ønsker du å finne tykkelsen på et asfaltlag, lagoppbygging i veien eller rør og kabler under bakken, så vil georadarundersøkelser være en god metode å vurdere, mener Tobias Jokisch.

Undersøkelsen som Terratec utførte resulterte i en endring av planen og boreriggen ble senket til et dypere nivå, slik at man unngikk å bore i en kabel som ikke fantes i eksisterende kartgrunnlag. For entreprenøren som utførte arbeidet ga dette et godt planleggingsgrunnlag som sparte både tid og penger i gjennomføringen.