– Det fordrer jo en mentalitetsforandring, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Transport og logistikk. Han har ledet prosjektet "Hele lasten, halve utslippet", en utredning i samarbeid med Oslo kommune. Målet er "å tenke nytt" om logistikken i Oslo-området for i neste instans å kunne redusere kommunens kjørekilometer og CO2-utslipp.

– Men det krever disiplin og planlegging, sier Sæther.

– For å ta et raskt eksempel: Ingen bør lenger forvente at kulepenner og papir kjøres rundt flere ganger i uken. Også skolemelken kan kjøres rundt i større kvanta, for eksempel én gang i uken. Melken tåler det.
 

Leveringspunkter

Alle skoler, kontorer og sykehjem i en kommune trenger å få levert varer. I en storby som Oslo blir dette mange mottakersteder. "Hele lasten, halve utslippet" har dokumentert at kommunen har hele 1100 slike leveringspunkter. Samlet mottar de 1,6 millioner sendinger i året, eller 43 000 tonn med varer fra 296 ulike leverandører.

– Oslo er med andre ord en betydelig transportkjøper, og kan på den måten sette makt bak kravene hvis de velger å etterspørre mer miljøvennlige løsninger, sier Sæther.

Et av tiltakene han peker på, er samlastterminaler eller "huber" der godset kan samles og pakkes i større enheter. Færre punkter, færre utkjøringer, færre kjørekilometer. – I tillegg til å kartlegge utkjøringsfrekvensen og koordinere distribusjonspunktene, handler det om å utnytte lasterommene bedre, forklarer han.

Færre leveranser

I et scenario har utredningen vist at bilene som leverer til kommunen kan distribuere det samme volumet med opptil 38 prosent færre kjørekilometer, altså 38 prosent mindre CO2-utslipp.

– Å kartlegge vareleveringen er en kompleks øvelse. Det er imidlertid bare begynnelsen, sier Sæther.

– En annen utfordring er å gjennomføre beslutningen når den først er fattet. Det er enklere for bestilleren å bestille hver gang man skal ha noe. Å planlegge for to uker krever mer planlegging og disiplin enn om man bestiller fra dag til dag. Det er det jeg mener med en mentalitetsforandring.