Are Jo Næss er sivilingeniør i selskapet Scan Survey, et av Norges ledende oppmålingsfirmaer innen produksjon av digitale terrengmodeller. Han forklarer at modellene basert på tradisjonell landmåling ofte forutsetter at de som bruker dem, vet en del om metodene og valgene som er tatt i forbindelse med innsamling av datapunkter.

Moderne teknologi

- I dag er både teknologien og verktøyene vi benytter for innsamling av terrengdata og konstruksjon av modellene, veldig mye mer avanserte. Vi prosesserer enorme datamengder og konstruerer sømløse tematiserte overflater som ingeniørene får overlevert i 3D, med egenskapsinformasjon på plass. Det gir et ferdig utgangspunkt for planlegging av blant annet samferdselsprosjekter, vei og bane, og andre store konstruksjoner.

Innsamling av terrengdata skjer i dag primært ved hjelp av laserskanning fra fly og helikopter og såkalt «mobile mapping» fra bil.

- Til disse jobbene er naturlig nok droneteknologien et langt skritt fremover og vi har benyttet droner i våre fleksible og kostnadseffektive løsninger i over 5 år allerede. Samtidig er det viktig å få frem at dronene i seg selv bare er et av mange verktøy som vi benytter, og at denne innsamlingsmetoden ikke er en perfekt løsning. Dronene tar bilder med overlapp og i områder med mye vegetasjon ser ikke bildene dypt nok ned, og vi er nødt til å fange informasjon på andre måter. Det er kommet droner som kan kartlegge med laserskanner, men de er helt i startgropen.

Satser på forskning og utvikling

Det er det blant annet mulig å få til, med en bærbar «mobile mapper».

- Dette er en relativt ny løsning som vi er det første i Norge og et av de første firmaene i verden til å ta i bruk, sier Næss og forklarer at utstyret allerede har vært benyttet på flere prosjekter.

- Den bærbare skanneren gjør det mulig å kartlegge områder som er vanskelig tilgjengelig fra luften. Vi kan bevege oss langs vei, i skogen, gå inn i bakgårder, under broer eller inne i bygninger. Skanneren samler enorme informasjonsmengder som vi kombinerer med annet innsamlet materiale, for eksempel data fra GeoVekst eller tradisjonell landmåling og drone – og setter alt sammen til modellene kundene våre trenger.

- Det er viktig for oss å ligge i forkant med disse løsningene og vi investerer hvert år flere årsverk i forskning og utvikling som kommer kundene våre til gode. Målet er å levere så komplette modeller som mulig, og på den måten bidra til gode prosjekteringsprosesser, trygg gjennomføring og god økonomi i prosjektene der vi er involvert, avslutter sivilingeniør Are Jo Næss i selskapet Scan Survey.