– De neste årene vil digitaliseringen av transport øke drastisk. Vi går i retning av autonomi, det vil si førerløse biler og båter, og da vil vi bli avhengig av trådløs teknologi slik at kjøretøyene kan kommunisere med hverandre og med infrastrukturen langs veien. Det sier Trond Hovland, daglig leder i ITS Norge, en medlemsorganisasjon som promoterer IKT for alle aktører i transportbransjen.             

– Vår visjon er smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av teknologi. Intelligente transportsystemer er viktig for både kontroll, styring og overvåkning av trafikk.

Tryggere på veiene

Mye av trafikken i dag er allerede preget av teknologi: trafikklys kan automatisk prioritere grønt lys for bussen, fartsgrenser kan reguleres etter antall kjøretøy på veien, og i nyere biler vibrerer rattet når du nærmer deg veikanten.

– Systemene gjør trafikken tryggere og mer effektiv og miljøvennlig, sier Hovland, men legger til at teknologien er til liten nytte hvis den varierer fra kommune til kommune eller fra land til land.

ITS Norge jobber med å sikre at det finnes standarder for den teknologien som utvikles, slik at den fungerer i hele Norge, eller i hele Europa eller verden, og ikke minst utvikles innenfor trygge rammer. Ved siden av jobben i ITS Norge er Trond Hovland komiteleder i Standard Norge, en medlemsorganisasjon som utvikler standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. 

– For forbrukerne er det viktig at systemene de møter blir gjenkjennbare, slik at hverdagen blir enklere og tryggere. For næringslivet er gevinsten at markedet øker som en følge av at alle tjenester virker overalt.

Globale standarder

– Tenk deg om plasseringen av bremsepedalen varierte fra bil til bil, eller at telefonen din ikke virket i mer enn én kommune. Du kan ringe fra Brasil til Svalbard, og betale med bankkortet ditt i Australia, takket være at vi har kommet frem til nasjonale og internasjonale standarder, sier Rune Jørs Larsen, markedssjef for IKT og transport i Standard Norge.

I Standard Norge jobber de kontinuerlig med å avdekke behov for nye standarder, og deltar i internasjonalt arbeid for å påvirke utviklingen slik at det også blir tatt hensyn til norske behov.

 – Når vi nå snart ser autonome biler på veiene, er det nødvendig med helt faste internasjonale standarder, slik at trafikken er trygg også hvis du kjører over landegrensen, sier Larsen, og forteller at standarder for utveksling av informasjon mellom biler, og mellom biler og eksempelvis tunnelutstyr, allerede er på plass.

– Utviklingen av den nye transportteknologien er i full gang, og standardiseringen sørger for at sikkerheten er ivaretatt.

Fremtidstrafikken

Trond Hovland tror ikke at vi alle kjører førerløse biler om ti år, men at teknologien kommer hit innen kort tid.

– På noen veier, og med noen passasjerer, tror jeg vi vil se autonome biler i Norge i 2022, men konsekvensene ved å bruke den nye teknologien er nok ikke helt klare. Selv om flere viktige standarder er på plass, så gjenstår det blant annet at myndighetene tar stilling til det juridiske aspektet.

Men at teknologien vil fjerne køen på sikt er han sikker på.

– Hvis du hadde stilt krav om samvirkende førerløse biler mellom Drammen og Oslo, så hadde du aldri hatt kø fordi bilene selv hadde regulert trafikkflyten bedre enn vi klarer i dag, sier Hovland. Han tror vi kommer til å tenke helt annerledes om transport i fremtiden. Selvkjørende biler vil kunne programmeres slik at de alltid er på kjøreoppdrag, det betyr for eksempel at vi kanskje kan fjerne alle parkeringshus, og heller bygge boliger eller lage grøntområder.