Om Saferoad Group

Saferoad Group er en ledende leverandør av trafikksikring- og infrastrukturløsninger i Europa

Selskapet utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger som skal øke trafikksikkerheten, samt forbedre infrastrukturen for vei og anlegg

Saferoad har hovedkontor i Oslo, og har 2700 ansatte i 20 land, med Norge, Sverige, Polen og Tyskland som sine viktigste markeder.

Saferoad selskaper i Norge:

Vik Ørsta AS: Leverandør av vei-og brorekkverk,  lysmaster, bergsikring og marina

Euroskilt AS: Leverandør av skilter, skiltmaster, portaler, produkter til varsling og sikring av arbeidsområder, samt avsperring og utemiljø produkter

Eurostar AS: Leverandør av veimerking

Stolper AS: Leverandør av lysmaster

B.Berntsen AS: Leverandør av materiell og master til 1-420kV luftlinjenettet, skinnegående transport og telekommunikasjon.

ViaCon AS: Leverandør av stålbroer, rør og kulverter, geosynteter og produkter til vann og avløp.

Selskapet, som nylig ble børsnotert, har de siste 40 årene satset på utvikling av produkter for trafikksikring, og tilbyr alt fra midtdelere og veirekkverk til lysmaster, skilt og arbeidsvarsling.

– Vi jobber for en trygg og forbedret infrastruktur, hvor sikkerhet, funksjonalitet og holdbarhet er nøkkelelementer, sier Kjetil Nesset. Han er administrerende direktør i Saferoads datterselskap Vik Ørsta.

– Saferoad er veldig synlige, selv om kanskje ikke så mange kjenner til selskapet i Norge. Når du kjører langs en typisk norsk vei kan alt du ser på og langs veien leveres av Saferoad. Alt fra veimerkingen til fjellsikringen på bratte smale vestlandsveier.

Den tilgivende veien

Hvis du som bilist gjør en feil så skal det som er langs veien hjelpe deg til å enten forbli på veien, eller ikke treffe noe som gjør at du blir vesentlig skadet. Begrepet ”tilgivende veier” ligger til grunn for all veisikring som blir utviklet, og produktene blir utformet for å redusere skadeomfanget ved ulykker. Det stilles høye krav til både materialvalg og funksjonalitet, og alt må godkjennes av Vegdirektoratet før det settes i produksjon.

– Vi produserer for eksempel flere typer lysmaster som blir tilpasset veiene de skal stå langs. Den ettergivende lysmasten krøller seg mykt rundt bilen din hvis du kjører på den, mens lysmasten som er vanligst langs motorveien er konstruert slik at den, når den blir truffet, løsner og roterer i luften mens bilen kjører under. En liten bil kan passere under lysmasten i 110 kilometer i timen, og på den måten forhindres alvorlige personskader, sier Nesset. Han forteller at de hele tiden har visjonen om null drepte og varig skadde i trafikken i tankene underveis i produktutviklingen.

– Det er viktig å sette seg hårete mål, og prøve å komme frem til produkter som bidrar i den retningen. Rekkverkene våre kan du også kjøre på i høy hastighet, og allikevel stort sett krype uskadet ut av bilen etterpå. De bremser opp bilen og gjør at ulykker først og fremst fører til materielle skader.

Når Kjetil Nesset ser tilbake på den utviklingen som har vært de siste ti årene, mener han at veiene har blitt betydelig tryggere, og han tror utviklingen vil fortsette.

– Vi som samfunn må ta grep for å redusere antall drepte i trafikken. Vi må ta i bruk den teknologien som blir utviklet, og installere fysiske sikringstiltak.

Saferoad har også stort fokus på å trygge de som arbeider på veien, og tilbyr salg- og utleie av et bredt spekter varslings- og sikringsprodukter.

– Våre produkter hjelper bilistene til å lettere finne frem gjennom arbeidssonen, samt sikre at verken de eller arbeiderne blir skadet. På den måten kan mange ulykker unngås, sier Frode Smevoll. Han er administrerende direktør i Euroskilt, som også er et datterselskap av Saferoad.

Fremtidens veier

Om noen få år vil vi se førerløse biler på norske veier, og teknologi vil bli en enda større del av sikringen langs veien.

– Våre produkter vil også ha en viktig rolle i det vi får førerløse biler. Bilene vil få sikringssystemer for å kommunisere med veikant, rekkverkssystem og skilt, og jo mer avanserte systemer vi integrerer i veisikringen langs veien, jo flere referansepunkter får de autonome bilene, sier Frode Smevoll.

– Vi jobber mer og mer digitalt, og styrker kompetansen og ressursene våre innenfor teknologi. Vi er i dialog med Vegdirektoratet og rådgivende ingeniører for å finne løsninger på ulike utfordringer når det gjelder fremtidens veier, forteller han.

– Å være med å bidra til at veier og trafikanter kan føle større trygghet er både visjonen og misjonen vår. Fremtidens veier vil bygges tryggere, og med enda bedre systemer og løsninger for å ivareta sikkerheten.