Tall fra Miljødirektoratet viser at Norge må regne med ti prosent mer nedbør i 2050. For å møte den økte nedbørsmengden må vi planlegge annerledes, bygge bedre og gjøre mer for å sikre verdier.

– De økte vannmengdene må kontrolleres og ledes. Hvis ikke vil de forårsake skader på liv og eiendom, sier Torbjørn Vik, markedssjef for vann- og miljøteknikk i Brødrene Dahl.

Rent vann

Ironisk nok er tilgangen til rent vann noe av det som kan bli en av de store utfordringene i framtiden.

– Vanndistribusjonen vår må bedres betydelig for at vi skal kunne sikre folk rent drikkevann. Dagens magasiner og rørsystemer er ikke laget for å håndtere de store mengdene overvann vi kan se i deler av landet, sier Vik.

Tilsvarende må veier, elektrisitetsforsyning og annen infrastruktur oppå bakken bygges bedre.

– Mer vann gir større problemer med ustabile masser. Drenering og fundamentering må ivareta dette, forteller Vik.

Kommunene må ta ansvar

Alt arbeidet starter med at kommunene tar ansvar for regulering og lokale planer.

– Når vi vet at vannstanden kommer til å øke i vassdrag og fjorder kan vi ikke fortsette å bygge som om ingenting har hendt. Det som i dag er en strandtomt kan i framtida være en vanntomt store deler av året, sier Vik.

Men også bransjen må ta ansvar ifølge Brødrene Dahl.

– Det er mange av oss som har hatt en for tilbakelent holdning. Klimaproblemene angår oss alle, og vi må gjøre vårt for å stanse utviklingen og for å redusere skadene det påfører samfunnet. Vi jobber blant annet med dette gjennom mer energivennlige løsninger for hus, forteller Vik.

Men uansett vil det komme konsekvenser av klimaendringene.

– Selv om vi får stanset utslippene, vil klimaet bli heftigere i årene framover. Da må vi være der og begrense skadene, avslutter Vik.

Konferanse om det grønne skiftet

Brødrene Dahl arrangerer 22. og 23. mars 360-symposium med tema «Grønn fremtid – vårt felles ansvar». Her får deltakerne faglig påfyll fra noen av de beste i Norden innen områdene VMT, Samferdsel, Vannkraft og Havbruk. Tanken er å se helhetlig på hvordan klimatilpasningene skal løses, rett og slett ha et 360-graders blikk på samfunnet.

- Med Per Sandberg, Jørgen Randers, Ketil Solvik-Olsen og Arne Hjeltnes blant mange høydepunkt på programmet er det duket for to spennende dager. I tillegg er det en stor messe med 45 utstillere fra alle bransjer, forteller Torbjørn Vik. 360-symposium finner sted på The Qube på Gardermoen. Informasjon og påmelding på www.360.no.