Dagens landmåler benytter seg av avansert programvare og fungere som bindeledd mellom prosjekteringsmiljøet og byggingen i marken.

- Utviklingen innen landmålerfaget de senere årene har gått med sjumilssteg, fra en verden hvor 2D-tegninger på papir var det man bygget etter, til en verden med avanserte 3D BIM-modeller. Da man begynte å bruke disse modellene, ble også landmålerens rolle i byggefasen viktigere. Ofte trenger man deres kompetanse for å stikke ut punkter fra 3D-modellene.

Det forteller Jesper Mølgaard, seksjonsleder for geoengineering i TerraTec. Virksomheten er en ledende aktør innen geomatikk i Norge og har gjennom flere år blant annet hatt høyt fokus på samferdsel.

Et annet bilde

- Tidligere ble terrengmodeller og prosjekteringsunderlag innmålt punkt for punkt med tradisjonelle landmålingsmetoder. Det var landmålerens oppgave å tolke hva oppdragsgiverne kom til å trenge av punkter og linjer for å gjennomføre prosjekteringen.

- Med utgangspunkt i omfattende innovasjon og utvikling av blant annet laserbasert teknologi, ser dette bildet – bokstavelig talt – helt annerledes ut i dag. Nå skjer en større del av innmålingen ved hjelp av laserskanning, fra både bakken, bil og fly. Det samles inn millioner av punkter hvert sekund, noe som gir et helt annet, og mer komplett, grunnlag for prosjektering og konstruksjon.

I dag er produktet en punktsky med og uten farge, som gir en presis gjengivelse av forholdene på bakken. Og det er ikke lenger nødvendig å sende ut landmåleren på nytt hvis det oppdages en mangel. Man henter bare opp punktskyen og digitalisere det som mangler.

Unngå konflikter

- Med rike datamodeller tilgjengelig i forbindelse med planlegging og budsjettering, er det også mulig å unngå mange av de vanlige konfliktene som ofte oppstår i forbindelse med sluttoppgjøret på store prosjekter. Vårt fag og vårt bidrag er viktig i alt fra prosjektering og planlegging til gjennomføring og utarbeidelse av sluttdokumenter, avslutter Jesper Mølgaard, seksjonsleder for geoengineering i TerraTec.