Av Torbjørn Vinje, direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

Personifisert i Einar, sønnen til naboen som flyttet hjemmefra i fjor. Hans firma har oppdraget. Einar troner i en diger traktor og sørger for effektiv håndtering av våte snømasser. En solid brøytekant ligger igjen som en mur mot vår oppkjørsel.

I brøkdelen av et sekund kjennes et sting av irritasjon. Jeg ble vekket ti minutter tidligere enn vanlig, og så denne brøytekanten. Jeg tar meg i det. Kommunen min sørger for at jeg kommer meg avgårde på jobb. Jeg tar det som en selvfølge: Kommunen min måker når det har snødd, strør når det er glatt og fjerner grusen når det blir vår. Hver dag omgir vi oss med et utall offentlige tjenester og tilbud, uten at vi tenker over det. Infrastrukturen er innenfor og utenfor hjemmet, og er nødvendig for et velfungerende lokal- og storsamfunn.

Fra vugge til grav

Jeg ser traktoren forsvinne nedover veien. Ingen vits å legge seg igjen. Jeg går på toalettet, spyler ned og på magisk vis blir alt borte og tatt hånd om i en avansert renseprosess før det slippes ut igjen. Etter en dusj går jeg på kjøkkenet, og heller nedpå et glass vann rett fra springen, til en promille av kostnaden for vann kjøpt på flaske. På vei ut tar jeg med søppelposen, og legger den i kassen for restavfall, som står sammen med de for papp og papir, og glass og metall. Matavfallet komposterer vi selv, men kommunen tilbyr kasser for dette også.

Vi bruker offentlige tjenester fra vugge til grav. Vi forventer kvalitet på veier, transport, drikkevann, avfallshåndtering, strømforsyning, barnehager, skoler, sykehus, gamlehjem. Vi begynner også å bli vant til å utføre eller bestille tjenester digitalt, akkurat når det passer oss, for eksempel via Ipaden, sittende i sofakroken om ettermiddagen. I årene framover kommer det stadig flere digitale tjenester, blant annet innenfor velferd, som gjør det lettere å bo lengre hjemme når vi blir eldre. Mulighetene øker gjennom teknologien, og vi forventer at kommunene tar den i bruk.

Når tjenestene ikke fungerer klager vi. Et godt eksempel er søppelhåndteringen i Oslo kommune, der over 30 000 klager ble sendt inn. Søppelkaoset er også et eksempel på viktigheten av god bestillerkompetanse hos offentlige oppdragsgivere.

Mange tjenester er satt ut til private, men det offentlige har fortsatt ansvaret. Gjennom 110 år har NKF bidratt med kunnskap og utvikling i kommunal sektor. Et nytt prosjekt har som mål å bedre bestillerkompetansen hos kommunale oppdragsgivere innen bygg og eiendom. Dette gir i neste omgang bedre og billigere bygg. Prosjektet har også overføringsverdi til andre områder, blant annet avfallshåndtering og vedlikehold av kommunale veger.

I en særstilling

Norge og noen få andre land er i en særstilling med hensyn til offentlige tjenestetilbud. Tenk deg at du selv må betale for dine barns utdanning, og bare kan sende ett av dem på skole. Tenk deg at du har fått prostatakreft, men det offentlige gir deg ingen tilbud. Tenk deg at avfallet brennes rett utenfor byen, og ved de rette vindforholdene må du holde deg innendørs. Tenk deg at snøen laver ned, men ingen kommer. Det er stille det. Neste gang jeg hører lyden av kommunen min skal jeg tenke gode tanker – med en gang!