– I Norge har vi store utfordringer når det gjelder vannledningsnettet. Mye av ledningsnettet er gammelt og fornyelsestakten er lav, og konsekvensen av dette er at mange kommuner har et ledningsnett med store lekkasjer, sier daglig leder hos IPJ, Dagfinn Sten. Lekkasjer på opptil 40 prosent er ikke uvanlig, og noen steder så forsvinner så mye som 70 prosent av vannet før det når forbrukeren.

– Det betyr unødvendig høye kostnader i overdimensjonerte anlegg for vannproduksjon og pumping med påfølgende høye driftskostnader. Investering i nye moderne digitale systemer for overvåking og optimal drift er dermed viktig både for god økonomi og miljø, sier han.

Må overvåkes

IPJ er et spesialfirma for digitale løsninger innen vann- og avløp, og Dagfinn Sten beskriver tre utfordringer man jobber med ved lekkasjekontroll: Oppdage nye lekkasjer, redusere eksisterende lekkasjer og preventiv overvåking for å unngå at nye lekkasjer oppstår.

– Ledningsnettet må kontinuerlig overvåkes for at vi raskt kan avdekke nye lekkasjer. Sammenholdt med annen informasjon om ledningsnettet vil en driftsleder raskt kunne prioritere hvilke lekkasjer som skal utbedres, sier han. Det vil alltid være noen lekkasjer som man ikke har ressurser til å utbedre eller der utbedring ikke er regningssvarende.

– Disse lekkasjene kan reduseres ved å redusere vanntrykket i ledningsnettet når forbruket er lavt. Trykket reguleres i ulike soner samtidig som man må sikre brannvannforsyning i samme område.  Vi har også registrert en økende interesse for preventiv overvåking av ledningsnettet, sier Sten. Lekkasjer og ledningsbrudd har ofte årsak i trykkstøt, og gjennom kontinuerlige trykkstøtmålinger og analyse kan man avdekke forhold som kan gi framtidige lekkasjer i ledningsnettet.

Viktig samarbeid

Vann er vårt viktigste næringsmiddel.

– Driftskontrollsystemet må ta hånd om drikkevannet fra kilden, til vannbehandlingsanlegget og videre pumping og transport fram til forbruker, sier han. Fra forbruker må avløpsvannet transporteres sikkert fram til renseanlegget før det slippes ut ferdig behandlet.

– Et nært samarbeid med Telenor om nye kommunikasjonsløsninger, lagring av data i skybaserte systemer og et nært samarbeid med øvrige aktører, gir oss stadig nye muligheter, avslutter Dagfinn Sten.