- Flytende biogass er meget godt egnet som drivstoff i tungtransport. Dette er et drivstoff som har stor rekkevidde og det har vært en spennende utvikling innen kjøretøyteknologi i dette segmentet, sier Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS.

- Vi bygger nå verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass-drivstoff i Trøndelag, og vi kommer til å utvide denne produksjonskapasiteten i årene som kommer. Flytende biogass (LBG) er nedkjølt og tar omtrent en sjettedel av plassen til tilsvarende mengde energi i komprimert gass. Selve produksjonsprosessen sikrer også en over 99 prosent ren metangass, som er ideell for motordrift. Med en kombinasjon av et flytende drivstoff som har stor distribusjonsrekkevidde, samt at dette drivstoffet gir tungtransport stor rekkevidde, tror flere at dette er en viktig del av svaret på hvordan man skal kutte klimagassutslipp i norsk transportsektor.

Nye motoralternativer

Inntil nå har biogass stort sett vært brukt i komprimert form på busser og renovasjonsbiler i Trondheim, Oslo, Bergen og noen mindre byer. Nå har lastebilprodusentene Iveco, Volvo og Scania utviklet nye og gode motoralternativer for tyngre kjøretøy som benytter flytende biogass. Flytende biogass tar mindre plass, gir vesentlig lengre rekkevidde og åpner for kraftigere kjøretøy.

- I dag har vi hundrevis av busser i Norge som går på biogass, og det er veldig bra. Dette blir enda mye bedre når vi etterhvert får tusenvis av trekkvogner til tungtransport som benytter dette drivstoffet. Da blir biogass et tiltak som virkelig monner i arbeidet med å kutte klimagassutslippene i norsk transportsektor, fortsetter Wollan.

- Biogass er i sterk vekst i Norge. Økt tilfang av flytende biogass medfører tilgang til nye markedssegmenter og bidrar til at vi tror på en økning til  3 TWh biogass i 2025, sier Arne Fredrik Lånke, som er markedsansvarlig for fornybar energi til transport i Rambøll.

Stor tro på biogass-drivstoff

Litra AS er et av Norges eldste og største transportselskap. Konsernets biler kjører rundt jorden 2,5 ganger per dag, og til sammen 28 millioner kilometer hvert år.  Årlig forbruk av diesel er i dag cirka 11,2 millioner liter.

- Litra ønsker å benytte andre miljøvennlige drivstoff, og flytende biogass er et av de mest aktuelle drivstoffene som kan gi konsernet og samfunnet betydelig miljøgevinst. Per i dag mangler infrastrukturen for bruk av flytende biogass langs det norske veinettet, men kommer dette på plass er vi sikre på at flytende biogass er det mest aktuelle alternativet innen lengre transporter, sier teknisk sjef Roger Nøss i Litra AS.

- Vi tror på sterk økning i vekst og bruk av biogass-drivstoff til kollektivtrafikk, varebiler, minibusser og til mellomstore og større distribusjonsbiler, sier John Melby i AGA AS.

- Med blant annet flytende biogass, og mer effektiv logistikk med komprimert biogass, er utfordringer med motorstørrelse eller rekkevidde løst, og tungtransporten kan ta i bruk avfallsbasert biogass som vi mener har aller høyest klimanytte av biodrivstoffene, fortsetter Melby.

Positive til utviklingen

Miljøorganisasjonen ZERO er også veldig glad for utviklingen, og transportansvarlig Kari Asheim er begeistret over utviklingen.

- Vi i ZERO har arbeidet for rammebetingelser for biogass og har hele tiden trodd på biogass som en nødvendig del av klimaløsningen, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO.