Den såkalte Ekomplanen gir føringer for videre utbygging av elektronisk infrastruktur som bredbånd og telekommunikasjon, mens planen som har fått navnet Digital Agenda forteller noe om hvordan IKT-politikken skal bidra til å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte i offentlig sektor.

Samferdselsdepartementet er ansvarlig for Ekomplanen, mens det er Kommunal- og Moderniseringsdepartementet som la fram Digital Agenda.

Da Ekomplanen ble presentert i april sa Ketil Solvik-Olsen blant annet at bredbånd og mobilnett er like viktige som vei og jernbane:

- Regjeringens mål er å gjøre ekomnettene til et konkurransefortrinn for nasjonen. Nordmenn er allerede verdensledende i bruk av internett og elektronisk kommunikasjon, men vi skal også sikre gode vilkår for datarelaterte virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sa Solvik-Olsen i en pressemelding.

Jan Tore Sanner, som la fram Digital Agenda, sa:

- Vi legger til rette for økt verdiskaping og produktivitet. Vi øker ambisjonene og styrker gjennomføringsevnen.

Høye ambisjoner

- Ambisjonsnivået i disse strategiske planene er høyt med mange gode tanker som angir en retning som vi langt på vei støtter, men vi savner mer forpliktelser, for eksempel i handlingsplaner som sier noe om hvem som er ansvarlig for hva, sier Torgeir Waterhouse som er direktør for internett og nye medier i IKT Norge.

Det er særlig innen utbyggingen av selve infrastrukturen han etterlyser handling:

- Den kommersielle modellen vi har hatt i Norge hvor det er private utbyggere som står for utbygging av fibernettene har fungert godt i byene og befolkningstette områder, men i grisgrendte strøk der utbyggingsselskapene ikke klarer å regne hjem investeringene sine bør staten inn og subsidiere utbyggingen slik at områder som i utgangspunktet er ulønnsomme allikevel blir utbygd. Vi har også et regelverk som ikke er samordnet, det bør det også ryddes opp i, fortsetter han og får medhold fra Jon Birger Ellingsen som er direktør for forretningsutvikling og kommunikasjon i Viken fiber:

- Vi er stolte av den jobben vi gjør som utbygger av den digitale infrastrukturen, for den er helt avgjørende for at vi skal lykkes som et høyteknologisk kunnskapssamfunn. Men vi trenger rammebetingelser som vi kan leve med og et regelverk som er likt for hele landet. I dag er det variasjon både i regler for graving og gebyrene som de ulike kommunene belaster oss. Derfor bør nok nivået på byråkratiet senkes og reglene i større grad standardiseres for å sikre en videre utvikling, sier Jon Birger Ellingsen.

Langt og kort

- Vi har kommet langt og kort på en gang, sier Waterhouse.

Han peker på at selv om svært mange har gode fibernett, er det også svært mange som ikke har det på grunn av geografien vår.

- Vi legger heller ikke skikkelig til rette for utbygging. Det er heller slik at prosjektene blir hindret i større eller mindre grad og jeg tror ikke at forståelsen for digital infrastruktur er tilstrekkelig hos alle de som på en eller annen måte er involvert i de ulike prosjektene. Det digitale tankesettet gjennomsyrer foreløpig ikke utviklingen, men vi er på en reise og tar stadig noen nye steg i riktig retning, blant annet gjennom disse planene. Regjeringen satser også på å gjennomføre en del mindre og enklere prosjekter raskt og på den måten får vi fremdrift, noe som også er bra, sier Waterhouse til slutt.