– Vi ser at flere ønsker å utbedre fasilitetene sine på hytta og at stadig flere ikke ønsker å benytte seg av utedo eller være avhenging av å gå for og hente vann. Særlig for den yngre generasjonen er ikke dette attraktivt, og innlagt vann og avløp er en nødvendighet, sier Morten Ulriksen, salgsingeniør i Sulzer Pumps Wastewater.

Stigende etterspørsel

Selv om så og si alle nye hytteprosjekter nå kommer med innlagt vann og avløp, finnes det fremdeles mange eldre hyttefelt og enkeltstående hytter som ikke har dette innlagt. Selskapet, Sulzer Pumps Wastewater, med hovedkontor i Sandvika, har fått merke dette og ble nødt til å utvide for å dekke etterspørselen.

– Eldre hytter har ofte ikke innlagt vann og avløp fra før, og vi jobber daglig med kunder som ønsker å utbedre dette.

– Ofte går hele hyttefelt sammen for å oppdatere pumpesystemet til deres hytter. I slike tilfeller gjør vi et nøye forarbeid hvor vi tegner opp hvordan systemet kan se ut på forhånd, slik at alle hyttene får et pumpesystem som fungerer like bra. For å sikre dette, bruker vi vårt egenutviklet simuleringssystem hvor vi kan simulere alle variasjoner i terrenget og sjekke flyten i rørene. Da unngår vi unødig graving og forstyrrelser i naturen.

Et av selskapets viktigste verdier er nettopp å bygge på en måte som bevarer natur og landskap. Ulriksen kan fortelle at de spesialiserer seg på dette og kan legge rør der andre selskaper ser seg nødt til å sprenge.

– Vi legger store ressurser i planlegging og design. Har man en hytte ved sjøkanten er det ikke fordelaktig å bygge et pumpehus ved siden av hytten som blokkerer utsikten. Det er heller ikke fordelaktig å sprenge, da det ofte er lite jorddybde, og man treffer grunnfjellet. Da finner vi andre løsninger som for eksempel kan integreres i hytten, med rør som kan gå i bergsprekker eller lignende, forteller Ulriksen og legger til at de i tillegg leverer service i hele landet for å sikre fornøyde kunder.

Forenkler søknadsprosessen

- Å installere et nytt pumpesystem til hytta er vel en tidkrevende og vanskelig prossess for kunden, hvor man blant annet må søke til kommunen for å bygge?

– Vi vet at mange tenker at prosesser med kommunen kan være vanskelige. Derfor leverer vi et nøkkelferdig system, hvor vi ordner papirarbeidet og hvor vi blir enige om hva slags pumpesystem som passer best for å oppnå kundens ønsker. Etter det, så fikser vi resten og kunden får oppdateringer på hvordan vi ligger an i prosessen, sier markedsansvarlig i Sulzer, Paal Andersen.

Designet for norske forhold

Omtrent halvparten av utstyret Sulzer leverer er produsert i Norge, resten er produsert i Irland. Andersen mener at dette er avgjørende for at de kan levere et produkt som fungerer optimalt året rundt.

– Og ha pumpesystemer som er designet og produsert i Norden er helt essensielt for å kunne levere systemer som tåler norske forhold til våre kunder. Systemene må tåle ekstrem kulde på vinteren og høy varme om sommeren. Jeg tror ikke vi hadde klart å levere en slik kvalitet om vi hadde produsert systemene noe annet sted, avslutter Paal Andersen.