Av Avantor

Tiden er forbi for arealkrevende industri og lagervirksomhet i Nydalen. Inn har det kommet nye og moderne bygg, som huser teknologibedrifter, mediehus og selskaper i kreative bransjer. Spikerverket er nå ferdigstilt med 160 leiligheter og vil i tillegg huse hovedkontor for Elkjøp, Kemneren og ICE.net.

– Nå som Spikerverket står ferdig har vi etablert et flott parkområde ved elvebredden til Akerselva, dette til glede for alle som bor og jobber i nærheten, forteller en fornøyd Terje Løvold, prosjektdirektør i Avantor AS.

Neste steg på veien er et banebrytende miljøbygg som kommer på torget i Nydalen.

– Ønsker du å bo eller jobbe sentralt i hovedstaden, med kort vei til sentrum, Maridalen og Oslomarka – ja da er Nydalen utmerket, mener Terje Løvold.

Parkeringsplassen på Gullhaug Torg skal bort, og Nydalen skal få et praktbygg utenom det vanlige. Bygget som reises på Gullhaug Torg 2A er valgt ut som ett av Futurebuilts forbildeprosjekter, og skal inneholde både boliger, kontor og næring på til sammen 10.000 m2. Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering.

– Et høyere innslag av boliger, har vært viktig for at Nydalen skal være et levende område både dag og kveld. Da må man også sørge for et godt service- og serveringstilbud for de som bor, studerer og jobber her. Det blir også hyggelige torg og møteplasser som åpner opp mot Akerselva.

– Vi vet at de valgene vi gjør i forbindelse med eiendom og bydelsutvikling i dag, har konsekvenser for kommende generasjoner. Utviklingen i Nydalen går nå inn i en ny fase. Avantor vil med bakgrunn i Oslo kommunes fremtidsplaner mot 2030, videreutvikle Nydalen som et regionalt knutepunkt. Fokuset vil fortsatt være på miljø og energi, samt bygg og uteområder med arkitektoniske og estetiske kvaliteter, som bidrar til at Nydalen fortsatt vil være en spennende bydel.