Tunneler må konstrueres og bygges på en slik måte at de tåler frost og vann, er trafikksikre og brannbestandige, i tillegg til å ha en varighet på minimum 50 år.

- Vi har hatt flere tilfeller der store kjøretøy har tatt fyr i tunneler de siste årene. Det har vært to branner i Oslofjordtunnelen, to branner i Gudvangatunnelen og en meget stor brann i Skatestraumtunnelen, i tillegg til flere andre store branner. De store brannene viser med all tydelighet at store kjøretøy som brenner representerer en stor brannlast, og kan gi alvorlige konsekvenser for både personsikkerhet og konstruksjon. Materialene i tunnelen må derfor ikke øke risiko for blant annet personskade, sier Arild Petter Søvik som er daglig leder i Søvik Consulting.

Dersom en bil kjører i tunnelveggen, bør også materialet i tunnelene håndtere slike belastninger, uten at følgeskadene av uhellet blir for stort.

- Når store kjøretøy møtes inni tunnelene blir materialene utsatt for et stort trykk som materialet må takle. Videre er det viktig å benytte materialer og metoder for installasjon som fører til en mer kostnadseffektiv bygging av tunneler, og miljøaspektet er også viktig i et slikt regnskap. Det er med andre ord mange ting som påvirker hvilken type løsninger som egner seg best som vann- og frostsikringsløsning i tunneler, fortsetter Søvik.

Norsk patent

Foamrox er et familieeid selskap som i løpet av de siste syv årene har utviklet og spesialisert seg på brann-, vann-, og frostsikring. Materialet de har kommet frem til kan formes og tilpasses og kan brukes i miljøer der det er behov for vanntette løsninger eller løsninger som er brannsikre. 

- Faren vår har utviklet Foamroxmaterialet i mer enn syv år, men det var for rundt tre år siden at broren min og jeg startet eget selskap og lisensierte produktet. Da henvendte vi oss først og fremst mot tilbehørsmarkedet i form av ulike installasjoner inne i tunnelene. Blant annet har vi levert brannskap i dette materialet, og fordelene er mange. Foamrox har en egenvekt på bare åtte prosent i forhold til hva betong veier. Det ligger også en miljøgevinst i det å slippe å benytte betong. Tilbehør som nødstasjoner, rammer og kabelgater er de produktene vi har startet å selge, men potensialet er stort, sier Glenn Jakobsen som er salgs- og markedssjef i Foamrox.

Kontinuerlig utvikling

Å starte med tilbehør i tunneler har vært et bevisst valg for å gjøre produktet kjent i markedet. De har også gjort simuleringer på hvordan materialet fungerer i større konstruksjoner.

- Vi har testet og gjort ulike prøver med en tverrslagstunnel. Simuleringene viser at det er mulig bruke Foamrox også i vegger og tak i store tunneler. Nå arbeider vi med å utvikle et totalkonsept der du i realiteten kan fjerne all betongen og PE-skummet, og benytte Foamrox isteden. Dette konseptet har vi laget for å vise hvordan Foamrox kan brukes litt frem i tid, fortsetter Jakobsen.

Siden materialet er så mye lettere enn betong, vil kostnadene til transport gå ned. Det vil også være mulig å lage prefabrikerte løsninger som produseres på fabrikk og monteres ute på anlegget. Foamrox kan med andre ord bidra til å forandre måten vi bygger fremtidens tunneler på.