Ingen opphopning av jord og løv

Kabelsystemet av aluminium legges ved at man først presser en stolpe 2-4 meter ned i bakken, for så å legge en plate på stolpene, og deretter en kabelrenne oppå den igjen.

– Betongrennene som det finnes mye av i dag, ligger på jorden slik at mange steder vil ikke jord og vann renne godt vekk. Det blir ofte en opphopning som gjør skade på flere måter. Den dunk-dunk-lyden man gjerne kan høre når man kjører tog, kommer av at betongen er belastet, sier salgssjef Lars Ole Schmidt i PcP Danmark.

Det at kabelrennene står på søyler, gjør at elementer som vann, løv og jord, går under rennene. Høyden er normalt 5-10 centimeter og kan tilpasses terrenget.

– Med betongkanaler må man første planere, drenere og bygge et stabilt underlag som skjer i flere operasjoner før kanalen legges til slutt. Dette er også tungt arbeid og krever maskiner. Betongkanaler legger man 4-8 meter av i timen, men med det nye kabelsystemet legger man omtrent 75 meter på en time med tre mann under vanlige forhold, sier han.

Tyverisikre og tåler mye

Aluminiumsrennene er tyverisikret mot at noen tar med seg kabler, da det er vanskelig for tyver å slå gjennom aluminiumen eller skru opp de spesielle bitsskruene. Aluminiumen er brannsikker og hærverk lar seg vanskelig gjøre. Vedlikehold er det også lite av og rennene monteres greit på gammel, som på ny jernbaneinfrastruktur.

Et viktig poeng er at de nye kabelrennene av aluminium monteres langt raskere og billigere enn betong.

– Den totale kostnaden for byggherre og entreprenør er langt billigere fordi vi monterer raskere og vedlikeholdet er lite, sier Schmidt.

Aluminiumsrennene er er fremstilt av saltvannsbestandig aluminium og varmgalvanisert høyforsterket stål (HSS420). De kan monteres overalt i stasjonområder, broer, overganger og i vanskelig terreng. De kan tilpasses lav høyde på overganger og i stasjonsområdet etter behov. Kabelrennene kan også gås på av mennesker i nødtilfeller eller ved andre behov.

– Rennene er ikke godkjent som gangvei, men et fullt mannskap vil enkelt kunne gå på det uten å skli og aluminiumen tåler belastningen, sier han.

Nordlandsbanen

Det nye kabelsystemet med aluminiumsrenner fra PcP ble i sommer bygd ut langs jernbaneinfrastrukturen fra København til Ringsted i Danmark. Dette er en høyhastighetsbane der tog kan kjøre i 250 km på en strekning som er 50 kilometer. PcP har også levert kabelsystemet til flere mindre strekninger i Danmark fra 500 meter til 21 kilometer.

I Norge har Nordlandsbanen allerede fått 6 kilometer med den nye kabelsystemet, det vil si på stasjoner, overganger og blokkposter der togene møtes. PcP sikter seg inn mot å levere kabelsystemet også til kunder i Holland, Belgia, England og Sverige.

Det nye kabelsystemet fra PcP betyr effektivisering av jernbaneinfrastrukturen og gir verdiskaping og færre inngrep i naturen.