Bane NOR Eiendom ønsker å etablere mange kontorarbeidsplasser og et konferansehotell like ved Drammen stasjon. Om to år vil det nye konferansehotellet stå ferdig på Strømsø, kun to minutters gange fra stasjonen. I den vedtatte reguleringsplanen for området er det også inkludert tre store kontorbygg. Bane NOR Eiendom ser for tiden etter leietakere til det første kontorbygget.

Et fullskala konferansehotell

Konferansehotellet skal ha 250 rom, et titalls møterom og kapasitet til 500 personer i den største konferansesalen. Nordic Choice-kjeden skal drifte hotellet under «Quality Hotels»-konseptet.

– Drammen har ikke et slikt konferansetilbud i dag, og vi tror at nærheten til stasjonen vil gjøre hotellet og konferansesenteret attraktivt for mange i et stort geografisk område. Drammen har blitt meget tilgjengelig etter at det ble hyppigere togavganger enn det var før. Flytoget bruker bare en time til Gardermoen og det åpner mange muligheter for effektive møter i Drammen. Alle er velkomne hit, sier prosjektsjef Sven Carl Kruse-Jensen i Bane NOR Eiendom.

Området ved Drammen stasjon er Buskerudregionens største knutepunkt: her møtes tog- og busstrafikk fra Nedre og Øvre Eiker i vest, Vestfold i sør og Oslo og omegn i nord.

Flere kontorbygg

Like ved hotellet er det planlagt et kontorbygg på 13 000 kvadratmeter. Bygget er egnet for flere ulike leietakere og har en rekke fellesfasiliteter som resepsjon, kantine, møtesenter, treningsrom, garderober og sykkel- og bilparkering. På toppen av det høye kontorbygget blir det en takterrasse med utsikt til Drammenselva og fjorden.

– Vi jobber for tiden med å knytte til oss aktuelle leietakere, og går dette arbeidet raskt, så kan kontorbygget stå klart omtrent samtidig med konferansehotellet, sier han.

I reguleringsplanen for området er det lagt inn kontorbygg på nærmere 40 000 kvadratmeter, fordelt på tre bygg. De to siste kontorbyggene vil planlegges etter at det første bygget er fullbooket med leietakere.

Fra andre siden av Drammenselva ser man høyhusene reise seg. Konferansehotellet blir det høyeste bygget, og til venstre for det ser man kontorbygg.


Bydelsutvikling

Med hotell-og kontorprosjektene ønsker Bane NOR Eiendom å utvikle Dr. Hansteins gate til en levende bygate. I dag er området en parkeringsplass uten folkeliv. I forbindelse med utbyggingen blir gateløpet til Dr. Hansens gate oppgradert med sykkelvei og beplantning, og på gateplan i næringsbyggene vil det legges til rette for utadrettet virksomhet, som for eksempel hotellbar, kafé, eller brasserie med uteservering.

Bydelen Strømsø ved Drammen stasjon vil med flere kontorarbeidsplasser og et konferansehotell utvikle seg til å bli en ny, levende bydel i Drammen. Her vil folk jobbe, gå på jobb, benytte seg av miljøgaten og tilbudene i bygningslokalene. Med mange tilreisende daglig fra andre steder enn Drammen, vil bydelen bli en pulserende bydel som styrker et aktivt næringsliv og andre som jobber eller har møter.