Veiprosjektet Frya - Sjoa er første etappe i utbyggingen av ny E6 mellom Ringebu og Otta i Gudbrandsdalen. Byggingen av den nye veien startet i 2013 og ble åpnet i desember 2016. Veiprosjektet utmerker seg ved at det vant «Årets Anlegg» på Byggedagene 2017.

I juryens begrunnelse sto det blant annet:
«E6 Frya-Sjoa er et forbilledlig eksempel på hvordan et stort inngrep, i et kulturlandskap av nasjonal verdi, har underordnet og tilpasset seg landskapet. Nye E6 smyger seg gjennom landskapet på en måte som om den alltid har ligget der. 33 kilometer vei med tunneler og brukonstruksjoner med fremragende ingeniørkunst og arkitektur av vår tid.»

Føler seg lurt

Næringslivssjefene i Gudbrandsdalen er godt fornøyd med veien de har fått, men totalt sett er de allikevel ikke fornøyd. Årsaken er at de ble forespeilet at en langt større strekning enn den som er utbygd i dag skulle bygges ut. I følge næringslivssjefene var grunnlaget for bompengene som de betaler nå basert på hele strekningen. Derfor anser de at det koster uforholdsmessig mye å kjøre på den nye veien.

- Vi føler oss snurt og lurt, veien stopper ved Sjoa, men skulle gått helt til Otta. Det mangler også en strekning ved Ringebu. Derfor er den gjengse oppfatningen blant medlemmene våre, og blant innbyggerne generelt, at vi får langt mindre vei å kjøre på enn det som vi betaler for, sier Trygve Groven som er daglig leder i Nord-Gudbrandsdal Næringsforening.

- Langs den nye veien har det skjedd en del næringsutvikling, men der veien ikke er bygd ut enda, blir også næringsutviklingen satt på vent, fortsetter næringssjefen han.

- Det er helt avgjørende at også den andre etappen bygges ut, tilføyer Frank Asle Mathisen i Midt-Gudbrandsdalen Næringsforening.

- Nå har vi en god veistandard midt i dalføret,  mens det gjenstår ubebygde strekninger med dårlige veier både nordover og sørover. Ringebu er det eneste tettbebygde stedet i Gudbrandsdalen hvor E6 fortsatt går rett igjennom sentrum. Det var jo ikke slik det skulle bli. Vi håper at det blir fortgang i prosjektet, men det ser ikke lyst ut siden prosjektet også ble foreslått utsatt i ny Nasjonal transportplan, sier Mathisen.

Viktige ringvirkninger i lokalmiljøet

Veiprosjektet hadde en kostnadsramme på 6,7 milliarder og gjør det til en av de aller største investeringene som har blitt gjennomført i Gudbrandsdalen. I følge Vegvesenet vil 15 - 20 prosent av det investerte beløpet bli liggende igjen lokalt:

- Det stemmer nok at det ligger i det leiet, sier Frank Asle Mathisen.

- Mange lokale entreprenører har tatt del i dette prosjektet. Det er bra for næringsutviklingen i hele området. Samferdsel er veldig viktig for samfunnet vårt, og vi ser for eksempel at nyetableringer på Vinstra nærmest har skjedd i takt med utbyggingen av E6. I tillegg vil jo dette være bra for handel og transport fra andre steder i landet også siden reisetiden blir kortere, fortsetter han og får støtte av Groven i Nord-Gudbrandsdal Næringsforening:

- Det området som jeg representerer ligger lengst unna det aller meste. Vi har ingen flyplass og er helt avhengige av å ha gode, effektive og sikre veier. Den strekningen som er utbygd var veldig ulykkesutsatt og gikk igjennom mange tettsteder. For næringslivet er veien viktig både for de som pendler, men også for handel mellom regionene. Lokalt har vi også registrert at bygg- og anleggsbransjen nærmest ikke har permittert noen de siste årene, det skyldes i stor grad at mange har fått oppdrag knyttet til den nye veien. Kortere reiseavstander og tryggere veier er positivt, sier han.