Mange ønsker nemlig å kombinere kollektivtrafikk og sykkel, og i 2017 arrangerte derfor FutureBuilt i samarbeid med Oslo og Bærum kommuner en åpen design- og plankonkurranse om nye sykkelhoteller. Trondheimsstudentene R+F+S Arkitekter stakk av med seieren. Utgangspunktet for konkurransen var T-banestasjonene på Grorud og Ryen i Oslo og Kolsås og Østerås i Bærum, men et viktig mål med konkurransen var å få frem et helhetlig konsept som kan brukes ved flere stasjoner.

Per Kristian Solem fra R+F+S Arkitekter synes det er bra at kommunene satser på sykkelhotell.

– Mange har dyre sykler som de er redde for at skal bli stjålet, og nå som elsykkelen blir stadig mer populær, er det enda viktigere at kommunene tilbyr trygge parkeringsmuligheter under tak. Det bidrar til å gjøre det mer attraktivt å sykle, og kanskje kan det også få flere opp på sykkelsetet.

Sykkel og t-bane – en god kombinasjon

Sykkelhotellene er et ledd i oppfølgingen av kommunenes sykkelstrategi og FutureBike – en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak fram til 2020. Dagens parkeringstilbud for sykkel i de to kommunene er langt på vei begrenset til utendørsstativer, og undersøkelser viser at mange begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for å tilby syklistene sykkelhoteller for trygg sykkelparkering av høy kvalitet, med beskyttelse mot vær, vind og vandalisme. Syklistene får tilgang til sykkelhotellene gjennom en app på smarttelefonen.

– I Oslo skal det skal være enkelt å velge sykkelen, men for noen kan det være litt for langt å sykle hele veien. Sykkel og T-bane er en god kombinasjon, og gir både effektive og miljøvennlige reiser. Derfor satser Oslo nå på å etablere trygg sykkelparkering av høy kvalitet ved knutepunkter som Grorud og Ryen, sa Marianne Borgen, ordfører i Oslo, i forbindelse med premieutdelingen i sykkelkonkurransen.

På Ryen blir det plass til 22 sykler og tre lastesykler, mens det på Grorud blir plass til 58 sykler og sju lastesykler. Begge skal stå ferdige i februar 2019. På Kolsås og Østerås i Bærum blir det 239 innendørs parkeringsplasser som er klare til bruk i løpet av 2019. Sykkelhotellene blir forbildeprosjekter i FutureBuilt.