- Det er bare to år siden det ble lagt fram noen prognoser for elbilsalget som mange trodde var i overkant entusiastiske, men så viste det seg at veksten har blitt enda større enn det man trodde, sier Hedda Heyerdahl som er gründer og utviklingssjef i Salto.

Årsakene til at elbil har blitt så populært er blant annet at de har fått et utseende som vanlige biler. Men også entusiastiske og fornøyde elbilbrukere har fått flere til å velge elbil:

- De er morsomme å kjøre, blant annet slipper man jo å gire, de er stillegående, og det er en rekke insentiver som gjør det lønnsomt. Man slipper å stoppe for å fylle bensin, og i tillegg har elbilene få slitedeler, så det er lite reparasjoner på dem. Derfor er det mange som har blitt entusiastiske, og den entusiasmen har ført til stor økning i elbilsalget. Dette fører imidlertid til nye utfordringer, spesielt i boligkomplekser med mange boenheter, forteller Heyerdahl.

Deler kraften

Tidligere hadde man kanskje en og annen ladestasjon, men det holder ikke hvis mange har elbiler.

- Jeg mener det er smart å samle elbilparkeringen med felles eller dedikerte elbilplasser plassert i nær tilknytning til sikringsskapet.

- Hvis det for eksempel er installert tre ladere, så har man ofte brukt opp en del av de tilgjengelige kraftressursene allerede. Hva da med dem som kommer etterpå, skal ikke de få en god ladeløsning fordi kapasiteten er sprengt, spør Heyerdahl.

Løsningen var å lage et ladesystem som delte den strømmen som var tilgjengelig.

- Om kvelden og natten er det kanskje mange som er tilkoblet og da får hver av dem mindre strøm, men det gjør ikke så mye for da skal de gjerne stå koblet til over en lenger periode. Systemet er rettferdig, og ikke minst gir det mulighet for å koble på nye brukere etter hvert som flere får elbil.

Enkelt å administrere

Med dette ladesystemet kan man også få tilgang til et administrasjonssystem som gir total kontroll over ladeanlegget uansett størrelse på anlegget. Det gjør det enkelt å få en oversikt over hvor mye den enkelte skal betale for lading, over bruk, administrerer hvem som har tilgang og får opp ulike statistikker.

- I tillegg ser vi at alle de med installert ladestasjon eller ladestasjon tilknyttet leiligheten får en merverdi på sin leilighet, så dette er en god investering for fremtiden.

Faste plasser eller felles?

Det er litt ulik praksis for hvordan man løser behovet for ladestasjoner i det enkelte borettslag eller sameie. Noen velger å legge ladepunkter på alle plasser, noen dedikerer plasser til elbilplasser og andre velger å sette av enkelte fellesområder der det er lagt opp ladere.

- Jeg mener det er smart å samle elbilparkeringen med felles eller dedikerte elbilplasser plassert i nær tilknytning til sikringsskapet istedenfor å legge opp kabler til elbileiernes eksisterende parkeringsplasser som ofte er spredt utover parkeringsanlegget, for det kan bli uforholdsmessig dyrt å installere. I de fleste borettslag er det som regel begrenset tilgang til strøm.

- På store parkeringsanlegg med for eksempel 100 – 200 boenheter kan derfor fellesplasser hvor man tar betalt for tid være en smart løsning, da vil alle i borettslaget få tilgang til lading, og det blir rullering på plassene. Dette er gode, kollektive og rettferdige løsninger, og i tillegg ser vi at alle de med installert ladestasjon eller ladestasjon tilknyttet leiligheten får en merverdi på sin leilighet, så dette er en god investering for fremtiden, sier Heyerdahl.

Kollektive ladesystemer

  • Et ladesystem som deler på den til enhver tid tilgjengelige effekt.
  • Unngå kostnadene med å oppgradere det elektriske inntaket.
  • En CLU (Cloud Link Unit) som er nettet opp mellom ladestasjonene med en bus-kabel.
  • En CLU kan benyttes i ladeanlegg fra 2 ladestasjoner og oppover, maks 16 ladestasjoner pr CLU-styring.
  • Anleggseier/borettslaget kan bestemme pris pr lading, varighet eller medgått energi.
  • Betalingsløsningen fordrer at elbileier oppretter en brukerkonto, som via NETS registrerer et bankkort med bank-ID.
  • Ladetilgang kan således skje både med SMS-kode eller via telefon-APP eller med RFID-brikke hvis ladestasjonen har RFID-leser.
  • Ladepunktene i anlegget kan holdes i et privat «lukket nett» bare for brukere i borettslaget eller offentlig vises på www.ladeinorge.no
  • Med et ladeanlegg som deler, står man bedre rustet hvis man i framtiden må betale for toppeffekt.