Vann- og avløpsnettet i Norge utfordres både av den demografiske utviklingen og klimaendringene gjennom økte nedbørsmengder. I tillegg har vi et ledningsnett hvor det er mange utfordringer både kvalitativt og kapasitetsmessig, sier Kjell J. Larsen som er administrerende direktør i Pipelife Norge AS. 

Det er laget flere tilstandsrapporter som bekrefter utfordringene, men siden det har vært for lave vedlikeholdsinvesteringer, har de norske kommunene kommet på etterskudd med de utskiftingene som man trenger:

- Dagens utskiftingstakt krever at vi har et ledningsnett med en levetid på 200 - 300 år. Det mangler både prioriteringer og gjennomføringskraft i kommunene når det kommer til disse tingene. Kommunene trenger økte ressurser for å løse disse utfordringene.

Skal vare i mer enn hundre år

Da plastrørene kom på markedet var standarden basert på at plastrør skulle ha mer enn femti års levetid, mens utviklingen og dokumentasjon har vist at rørenes virkelige levetid er på mer enn hundre år. Dette er nå inkludert i de reviderte standardene.

- De kompakte termoplastrørene, samt de etablerte lettvekts rørene (konstruerte rør) har for eksempel mer enn hundre års levetid, og avhengig av hvordan de blir belastet av ytre og indre påvirkninger, vil mange av disse rørene ha flere hundre års levetid. Det viser erfaringene som vi har etter å ha fulgt med på drift og vedlikehold av dagens plastrør samt de tilstandsvurderingene som er gjort over en lang periode, fortsetter Larsen.

Enkelte kommuner har tatt konsekvensen av disse erfaringene og økt sine krav til levetid på rørinstallasjoner til 150 eller 200 år. Dette gjør at det stadig stilles strengere krav til kvaliteten på rørene som produseres.

- Både industrien og kundene er mer kunnskapsrike i dag, og basert på denne kunnskapen er vi trygge på at dagens rørprodukter vil ha veldig lang levetid hvis de installeres som beskrevet, og ikke gis større belastninger enn de er dimensjonert for, forklarer Larsen.  

Kommunenes ansvar

- Det er kommunenes ansvar å sikre innbyggerne rent drikkevann, men også å sørge for skikkelige avløpssystemer og ikke minst en trygg og god overvannshåndtering. Overvannshåndtering er en utfordring som har blitt større de seneste årene og det er særlig kraftige byger i korte tidsintervaller som skaper de aller største utfordringene. Dette krever større tiltak i de eksisterende ledningsnettene, samt en mer robust dimensjonering i forhold til kvalitet og kapasitet på nye anlegg.

- I vårt produktspekter har vi rørsystemer av forskjellige typer rør og flere typer termoplaster. Vi har en egenutviklingsavdeling som sikrer en bærekraftig utvikling gjennom nye og enda bedre produkter fremover, sier Larsen. 

Rehabilitering bør fremskyndes

Vei, bane og rørsystemer utfordres av store nedbørsmengder. Det blir oftere flom i større og mindre vassdrag. Når vi planlegger veier, jernbane og boligområder, må vi ta hensyn til dette i fremtiden.

- Bransjen er i en stadig utvikling, og tilbyr bedre produkter og større dimensjoner på avløpsrør og trykkrør enn tidligere. Dette er viktig for å sikre bedre håndtering av vannressursene. Det er nødvendig at ledningseierne fremskynder rehabilitering og fornying av sine rørnett hvis vi fortsatt skal ha en forsvarlig vann- og avløpshåndtering, avslutter Larsen.