I 2021 åpner Follobanetunellen, noe som vil bety en vesentlig kortere reisetid mellom hovedstaden og Mysen, forteller ordføreren i Eidsberg kommune, Erik Unaas.

- Reisetiden fra Oslo S til stasjonsbyen på Østfoldbanens østre linje blir 22 minutter kortere tur/retur. Dette kan bli den avgjørende milepælen på veien mot målet om å gjøre «Mysen til Østlandets mest attraktive småby».

Lover liv og røre

Mysen vokste fram med jernbanen i 1882, og nå vil de skape vekst. Kommunestyret i Eidsberg har i sin siste kommuneplan satt nærheten til hovedstadsregionen som sitt første punkt. De velger også å satse på sentrum, og sørge for en klar fortetting, gangavstand til tog og buss, samt trivelige butikker og møteplasser.

Erik Unaas, ordfører i Eidsberg kommune. Foto: Glenn Thomas Nilsen

- Det er et langsiktig mål, men vi har et veldig godt utgangspunkt. Mange av bygningene fra slutten av 1800-tallet står som de gjorde den gang. Vi har en tett gatestruktur, og nå søker vi investorer som vil være med på å utvikle denne spennende byen, forteller Unaas.

Han er spesielt opptatt av å øke antall leiligheter i tråd med nasjonale føringer.

- I dag bor det 6.000 i Mysen sentrum, og nå klargjøres en områdeplan som kan fordoble antallet gjennom en fortetting i sentrum, sier Unaas.

Kommunen styrker samtidig sin virksomhet innenfor næring og utvikling, og det loves mye liv og røre de neste årene, i tillegg til et apparat for de som ønsker å satse. Og med utviklingen av jernbanen er mye gjort, fortsetter Unaas.

- Allerede i 2021 vil pendlerne i løpet av et år frigjøre 80 timer med togreise. To til tre år senere kan et nytt dobbeltspor fra Ski i retning Kråkstad/Østfold stå ferdig, det gir ytterligere seks til åtte minutter innsparing hver vei.

En region i utvikling

I tillegg til toget har Mysen by og Eidsberg kommune en sentral beliggenhet til E18, hvor det nå bygges firefelts vei fra Oslo til riksgrensen. Dette vil gi en kjøretid på 45 minutter fra Bjørvika. En kortere reisevei fra hovedstaden fører til at det satses i regionen.

- Det planlegges storhandel og et konferansehotell ved Brennemoen. I tillegg kommer det flere interkommunale funksjoner, blant annet den regionale ambulansestasjonen som allerede er etablert. Det utredes også et opplevelsessenter knyttet til Monaryggen, den 10 000 år gamle grusavsetningen som oppstod etter istiden og elva Glomma. Det legges også ut et betydelig antall næringsområder ut til industri og logistikk, forteller Unaas.