- Vi leverer infrastrukturen som sørger for at alle lokasjoner til enhver tid er oppkoblet og tilgjengelige. Infrastrukturen er den fysiske forbindelsen som gjør at alle lokasjoner eksempelvis kan gjøre et oppslag i et register, overføre store datamengder eller gjennomføre videokonferanser, sier Tom Meier, salgsdirektør i TDC.

Effektiviserer politiet

Som leverandør av kommunikasjonsløsninger er sikkerhet og fleksibilitet nøkkelord i deres arbeid.

- Det som gjelder alle våre prosjekt er forståelsen for hvordan moderne infrastruktur kan brukes i den operative hverdagen for kundene. Politireformen innebærer blant annet nedleggelse av lokale politikamre. Med tilstrekkelig god infrastruktur kan man allikevel opprettholde det lokale tilbudet uten at politiet fysisk er til stede, sier Tom Meier.

- Vår løsning tilrettelegger for at en person kan gjennomføre videokonferanser med et politikammer et annet sted. Avhør kan gjennomføres uten at man trenger å transportere personer til et politikammer. Vår oppgave er å sørge for at kundene har nok båndbredde til å realisere nye teknologiske løsninger og tilrettelegge for økt effektivitet, forklarer han.

Leverer totalløsninger

Selskapet har lenge jobbet med Bergen kommune. Nå har de inngått en ny avtale som skal sørge for en mer helhetlig kommunikasjonsløsning.

- Vår jobb er å tilrettelegge for at kundene kan ta i bruk nye effektive løsninger uten å være bekymret for at infrastrukturen kan håndtere det. Man kan ikke fase inn ny teknologi om den grunnleggende infrastrukturen ikke er pålitelig, sier Meier.

- I privat sammenheng taper man penger om løsningen er nede. For offentlige instanser handler det om å ta i bruk nye tjenester som gjør at man kan kutte antall lokasjoner, men allikevel opprettholde det samme tilbudet.

- For Bergen har vi bygd opp en infrastruktur til alle lokasjonene i kommunen. Løsningen har høy båndbredde og oppetid som gjør at man kan ta ut nye tjenester som telefoni og tv på samme infrastruktur, forklarer han.

- Tidligere hadde eksempelvis omsorgsboliger lokale løsninger, som parabolantenner på taket. Med vår infrastruktur kan kommunen benytte nye tjenester på eksisterende nett. Det er kostnadseffektivt fordi man slipper å investere i nye tilkoblinger.

Jobber tett med kundene

TDC har stort fokus på å sette seg inn i behovene til den enkelte kunden.

- Vi jobber mye med å forstå de store kundene og danne oss et godt bilde av hva som er prioriteringene deres. Vi sørger for stabile oppkoblinger, og oppdager og reparerer feil før kundene opplever det. Vi kaller dette proaktiv drift hvor vi overvåker utstyr og linjer døgnet rundt slik at kundene ikke opplever eventuelle feil, sier Meier.

Sikkerhetsrådgivning

Selskapet har sterkt fokus på sikkerheten ved den fysiske infrastrukturen, men tilbyr også andre sikkerhetstjenester.

- I vårt sikkerhetsperspektiv er det sikkerhet på infrastrukturen som er viktigst. Vi kan ha to fiberkoblinger med forskjellig utstyr som går ut på nettet via ulike aksesspunkt. Dette gir veldig god sikkerhet på infrastrukturen, forklarer Meier.

Men TDC leverer også tjenester som ligger over infrastrukturen.

- Vi har for eksempel beskyttelse mot DDOS-angrep og avanserte krypteringsløsninger. Det finnes mange nivåer av sikkerhet. Vi har fokus på infrastrukturen og gir samtidig rådgivning på andre sikkerhetstjenester, sier han.

- Vi ser en klar trend mot en mer helhetlig tilnærming til kommunikasjonsløsninger. Tidligere ble internett, telefoni og tv levert av flere leverandører. Nå innhenter man alle løsningene fra en leverandør og får en samordnet løsning som gir økt sikkerhet og store økonomiske gevinster, avslutter Meier.