- Infrastruktur for lading av elbil er noe av det aller viktigste å få på plass for at flere skal velge elbil. Hittil er det de som har lademuligheter hjemme som først og fremst har kjøpt elbil, og dessverre ser vi at det er mye motstand og lite kunnskap i mange sameier og borettslag rundt dette temaet. Mange tror at elbillading krever mye strøm. Det gjør det ikke. Mange tror også at det er veldig dyrt å lade elbilene. Det stemmer heller ikke og dessuten betaler jo elbileieren selv for hva det koster å lade bilen, og det finnes en rekke gode løsninger, så her har vi en lang vei å gå fortsatt, forteller Petter Haugneland som er leder i Norsk Elbilforening.

Kjøpesentre og byer

I byene, og på en del kjøpesentre, har det etterhvert kommet en del ladestasjoner, og mange av de kommunale stasjonene tilbyr både gratis parkering og gratis lading.

- Det er dårligere stelt i de mindre byene og på mange tettsteder, og skal vi få en større andel elbileiere må vi tenke nytt også på disse stedene. Vi trenger flere innovative løsninger og ikke minst få på plass noen forretningsmodeller som gjør det attraktivt for folk å bruke ladestasjonene, og også at det er så kommersielt interessant at noen vil investere, sier Havåg.

- Hvis du vet at det er en hurtiglader på veien, så kan du også unngå rekkeviddeangst og da blir det lettere å bruke elbilen mer, i tillegg kan det stimulere til at flere anskaffer elbil. Da kan du kjøre uten å bli bekymret for om du går tom for strøm, så rent psykisk er dette viktig, tilføyer Haugneland.

Korridorlading

Ideelt sett bør det ligge ladestasjoner langs alle de større veiene over hele landet, slik at det går an å reise på hytta eller å bruke elbilen på langtur. I Sør-Norge skjer det en utbygging av stasjoner, men det tok tid å komme i gang i Nord-Norge før Bellona, Sønnico og Salto ladestasjoner tok saken i egne hender sommeren 2014:

- Vi var lei av å vente på at staten skulle ta ansvar og derfor ville vi gjøre det mulig å reise Norge på langs med elbil. Problemet var at det nærmest ikke fantes ladestasjoner nord for Trondheim. I løpet av en ukes tid plasserte vi ut åtte ladestasjoner på strekningen Trondheim - Hammerfest. Vi gjorde dette i samarbeid med lokale aktører, blant annet hoteller, og vi beviste at det var mulig å bygge ut et slikt tilbud både raskt og effektivt, forteller Havåg.

Elbilen er en suksesshistorie

- Elbilen er en av de få suksesshistoriene på klimafeltet i Norge og den kan virkelig bidra så det monner med å få ned utslippene fra veitrafikken, men da trenger vi bedre lademuligheter. Samtidig etterspør markedet flere bilmodeller og det er nok først når batteriene får dobbelt kapasitet til halvparten av dagens pris at det virkelig kan bli fart i sakene. Men i fjor sto elbilsalget for nesten 20 prosent av alt nybilsalg, så det går den rette veien, sier Haugneland.