- Utslippene i transportsektoren utgjør en stor del av Norges samlede klimautslipp, og de har vokst mye siden 1990. Rundt en tredjedel av de totale utslippene kommer fra transportsektoren og hele to tredjedeler av disse kommer fra de tyngre kjøretøyene, forteller Kåre Gunnar Fløystad, som er fagsjef i ZERO.

Trenden er at utslippene fra de tyngste bilene fortsatt øker, blant annet på grunn av at økt netthandel skaper økt transportbehov. For personbilene flater utslippene noe ut, men de må ned mot null om Norge skal klare våre klimamål.

Vi må bytte drivstoff

ZEROs arbeider for å redusere klimautslippene, og de analyserer derfor ulike måter å redusere utslippene på.

- Vi har gjennomført et stort prosjekt som vi kalte ”0/2030”, der vi sammen med en rekke partnere så nærmere på hvor nært vi kan komme null klimautslipp fra transport i 2030. Selv om vi la inn en ambisiøs reduksjon i transportmengde, nye transportformer, forbedrede kjøretøyer med lavere utslipp og tiltak for å sikre at flest mulig skulle gå, sykle eller reise kollektivt, var det ikke nok til å gjøre mer enn å ta av for veksten i utslippene.

- Den eneste måten vi kan nå null utslipp på, er ved å skifte drivstoff - fra fossile drivstoff basert på olje, til fornybar energi som batteri, hydro eller biodrivstoff, forklarer Fløystad.

Skiftet er på vei

Norge har kommet et stykke på vei når det gjelder å legge til rette for en overgang til elektriske personbiler. Nå ser vi også at skiftet er på vei i tungtransporten. ASKO lanserte 13. september i år den første elektriske lastebilen i landet. Elektriske busser er også på vei i flere av de store byene. Flere store transportaktører har lagt om til biodrivstoff, som også blir tilgjengelig for stadig flere andre dieselkjøretøyer.

- De teknologiske løsningene nå i stor grad på plass. Nå må vi gjøre det vi kan for å sørge for at fossilfrie alternativer blir enda mer lønnsomt i alle deler av transportsektoren, slik at vi får fortgang i skiftet av drivstoff. Det betyr at både fossile biler og fossile drivstoff må avgiftsbelegges høyere, sier Fløystad.

Infrastrukturen for lading av batteribiler er nå i ferd med å bli veldig god langs hovedveiene. Nå er det også behov for å få på plass tilsvarende for hydrogen. Og mye tyder på at hydrogen som drivstoff kan stå foran et gjennombrudd. Flere tungtransportaktører har bestilt hydrogenlastebiler bare i løpet av de siste ukene.

- Utfordringen med hydrogen har vært at ingen kjøper hydrogenkjøretøyer uten infrastruktur, og ingen våger å investere i infrastruktur uten at det er et marked. Men nå ser det ut til at det kan løsne, gjennom støtte fra myndighetene til utbygging av hydrogenstasjoner, og større aktører i transportsektoren som våger å gå foran, avslutter Fløystad.