For å møte digitalisering blir sky- og tjenesteutsetting en viktig del av kundenes strategi, og derfor er skytjenester nå i vekst:

- En åpenbar fordel med skytjenester er at de er skalerbare. Når man trenger å øke eller redusere tjenestene, justeres også kostnadene i samme takt, sier Hans Vigstad som er direktør for Atea Cloud.

En annen fordel er at de som velger å sette ut tjenester i skyen kan fokusere på kjernevirksomheten sin og slipper å bekymre seg for egne IT-systemer:

- Hvis du lar spesialister ivareta din daglige IT-drift og forvaltning, frigjør du tid til egen forretning. Mange opplever at tilgang på ressurser og kompetanse til å drive intern-IT er blitt en utfordring. Kjøper man derimot skytjenester følger utviklingen av systemene med som en del av leveransen og det er et konkurransefortrinn, sier Vigstad.

Noen velger å sette ut i skyen alt som de tidligere hadde lokalt og la en ekstern leverandør ta ansvar for drift og forvaltning, mens andre velger en hybrid IT-løsning, der bedriften ivaretar noe selv og setter bort resten.

Kvalitet og sikkerhet

Mange systemer er driftskritiske og styrer bedriftenes kjerneprosesser. Derfor er det viktig at leverandørene av skytjenester har garantier som sikrer både tjenesteinnholdet og kvaliteten på det som leveres. Det har kommet nye EU-regler om personvern, dette stiller også nye krav til tjenesteleverandørene. De beste av dem er ISO-sertifiserte:

- Som leverandør av skytjenester er vi ISO-27000-sertifiserte. I dag er ISO-sertifisering det eneste beviset på at du har kontroll på alle systemer, prosesser og rutiner knyttet til behandling av informasjon på vegne av kunder, sier Vigstad.

- I det hele tatt er sikkerhet viktig. Hvordan lagres data? Hvem har tilgang? Og hva skjer med systemene og dataene om noe uforutsett oppstår? Dette er det viktig at leverandøren din har kompetanse og kontroll på, understreker Vigstad.

Automasjon er viktig

Ved å være i skyen får man automatisk tilgang til en rekke tjenester som det både ville vært komplisert og kostbart å drifte selv. Eksempler på slike tjenester er analyse av big data og andre IoT-spesifikke tjenester og utviklingsverktøy. Mange skytjenester er standardiserte. Da kan en rekke prosesser og rutiner leveres med større grad av forutsigbarhet. I tillegg gir det mulighet for å automatisere. Automasjon er rimeligere og mer effektivt enn å benytte manuell arbeidskraft. Når prosessene gjøres likt hver gang går det dessuten raskere med færre feilkilder.

- Automatisering kan man nyttiggjøre seg på en rekke områder, for eksempel i forbindelse med fakturering eller lesing av logger, sier Vigstad.

Solide partnere

- Gjennom partnerskap med store aktører som Microsoft og IBM får vi raskt tilgang på nye tjenester og funksjoner, sier Vigstad.

- Partnerskap bidrar til at vi kan tilby tjenester som gir kundene merverdi. Av oss kreves det at vi alltid lytter til hva kundene etterspør og følger opp ved å videreutvikle tjenestene kontinuerlig. Vi har egne datasentre og velutviklede tjenester for å hjelpe kundene våre med de beste løsningene.

Fremtiden ligger i skyen

Når du legger IT-strategi bør du tenke over hva som er viktig for deg og din bedrift: Hva er ønsket effekt og i hvilken rekkefølge?

- Fremtiden ligger i skyen. Det handler ikke lenger om sky eller ikke sky, nå handler det om hvilken sky. De som greier å benytte seg av alle fordelene, vil stå sterkere i fremtidens marked enn de som ikke følger med i timen, avslutter Vigstad.

Fakta om Atea

  • Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, blant annet med ISO-27 000-sertifisering.
  • Atea har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet.
  • Selskapet har 1650 ansatte fordelt på kontorer i 25 byer over hele Norge.
  • Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for cirka 31 milliarder kroner i 2016.

Les mer på www.atea.no