- Nasjonal Transportplan gir føringer på flere hundre milliarder kroner for utbygging av vei og jernbane. For å unngå kostnadsoverskridelser, og for å ha et pålitelig beslutningsgrunnlag er det derfor viktig å gjennomføre grundige forundersøkelser. Da reduseres sjansene for at det oppstår dyre overraskelser i prosjektene, sier seniorforsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Fjell som forvitrer

Problemet som kan oppstå når man skal anlegge tunneler, er at man kommer over dårlig fjell. Jernbanetunnelen mellom Lier og Asker måtte til slutt legges om. Da hadde man arbeidet i flere år for å stabilisere fjellet.

- Etterhvert har det blitt forsket mer på hvorfor det er så mye leirinfisert berggrunn i Norge. Det viser seg at det skyldes de tropiske forhold vi hadde her til lands for 200 millioner år siden. Vegetasjonen som råtnet i datidens regnskoger ga veldig surt grunnvann. Når det sure og varme vannet rant ned i sprekkene i fjellet, ble fjellet ødelagt og omdannet til leire. Dette kaller vi dypforvitring på fagspråket, forklarer seniorforskeren.   

Lite magnetisme og lavt terreng

Når fjellet brytes ned forandres egenskapene i bergartene. På bakgrunn av hvilke egenskaper bergartene har, kan forskerne si mye om hvor friskt fjellet er:

- Vi har mange metoder. Vi ser om den elektriske ledningsevnen går opp eller om den seismiske hastigheten går ned. De magnetiske egenskapene blir også forandret når jernet i bergartene brytes ned og blir til rust. Derfor måler vi variasjoner i jordens magnetfelt. Da sammenligner vi også med digitale terrengdata. Enkelt forklart er det stor sannsynlighet for å møte forvitret fjell under lavtliggende områder i terreng som sammenfaller med lav magnetisering, fortsetter han.

Vanskelig fjell

Å bygge tunneler i forvitret fjell kan noen ganger være en ufordrende oppgave. Nettopp derfor er det så viktig å gjøre gode forundersøkelser som kan avdekke problemområder før man begynner.

- Mange steder kan hele berggunnen være infisert av forvitrede masser og leire med noe friskt fjell innimellom. Det kan bli riktig problematisk, sier Olesen.

Mange penger å spare

Geologiske forundersøkelser kan føre til at geologene foreslår alternative tunneltraseer. Traseer der fjellet er bedre. Kanskje blir tunnelene lengre, men siden tunnelene blir enklere å drive, kan det bli mye mer lønnsomt:

- Det er veldig viktig at veimyndighetene får øynene opp for den nye kartleggingsmetoden. Det er en billig metode som gir store besparelser. Det er som regel mye rimeligere å bruke penger på grundige undersøkelser før man starter et prosjekt, enn å få overraskelser i fanget underveis i prosjektet, avslutter Olesen.

Bevilgende myndigheter har også krav på pålitelige budsjett når ulike veiprosjekter prioriteres. Store kostnadsoverskridelser kan medføre at veiprosjekter blir samfunnsøkonomisk ulønnsomme.