Av: Exact Geo Survey AS

Tjenesten baserer seg på feltdata fra nøyaktige oppmålinger av eksisterende vei, som danner grunnlaget for prosjekteringen av optimaliserte veioverflater. 3D-modellene overføres til maskinkontroll-systemene som benytter det samme datagrunnlaget for å sikre høy presisjon i forbindelse med veivedlikehold ved utlegging av asfalt.

Exact engasjerer seg i debatten om bedre veistandard i Norge og deres innovative tjeneste medvirker til høyere veistandard. Trafikantene vil oppleve bedre kjørekomfort, mindre ujevnheter og sikrere veier ved at veivedlikeholdet utføres med tjenesten Exact Street. I tillegg oppnås en felles økonomisk gevinst da man oppnår kortere anleggstid samt materialbesparelser. Dette er de viktigste fordelene ved bruk av den nye tjenesten fra geomatikkselskapet Exact.

Selskapets erfaring og kompetanse innen veibransjen har ledet til utviklingen av Exact Street som allerede er blitt testet og benyttet på flere hundre kilometer vei. Samarbeidspartnere som har benyttet tjenesten er nasjonale og regionale veietater og veibyggingselskaper som har ansvar for vedlikehold av veinettet. Exact lanserer nå denne innovative tjenesten til asfaltbransjen i Norge, Sverige, Finland, Estland, Tsjekkia og Canada.