Ryfast

I dag er det to fergeforbindelser mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Strekningen Stavanger - Tau og Lauvik - Oanes. Den nye tunnelen mellom Hundvåg og Solbakk vil erstatte dagens ferger og vil forenkle og effektivisere trafikkavviklingen mellom Ryfylke og Nord-Jæren. I Stavanger legger fergene til i sentrum, og trafikken gir ekstra press på vegnettet. Enkelte steder er kapasiteten nærmest sprengt i rushtiden.

– Et viktig delprosjekt er Eiganestunnelen, som egentlig er en del av E39. Når denne tunnelen står ferdig vil gjennomgangstrafikken i Tasta og Eiganesområdet reduseres betraktelig. Eiganestunnelen gir mye større kapasitet, reduserer reisetiden for trafikantene betydelig, og vil også gi kollektivtrafikken bedre vilkår. Totalt består Ryfast av 55 kilometer med tunneler, og de skal etter planen åpne i løpet av 2019, sier Ellingsen.

Rogfast

Stortingets langsiktige mål er å bygge ut hele veistrekningen på E39 mellom Kristiansand og Trondheim til en fergefri strekning.

– Som en del av dette vedtok Stortinget i mai å bygge Rogfast, og bevilget penger til prosjektet som har en total kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner. De to første kontraktene er tildelt til BetonmastHæhre og NCC, og de neste kontraktene vil bli utlyst fortløpende utover 2018,  forklarer Ellingsen.

Når disse sakene er på plass vil prosjektet fortsette og hvis alt går som planlagt vil Rogfast stå ferdig i 2025/26, forklarer han.

Rogfast overtar alle rekorder når prosjektet er ferdig. Tunnelen under Boknafjorden blir med sine 27,3 kilometer verdens lengste. Den blir også den dypeste. Mens Ryfast foreløpig er lengst, og dypest med 292 meter, vil Rogfast gå helt ned til 393 meter under havet.

Utfordrende prosjekter

Både de som prosjekterer og de som er involvert i byggingen av Ryfast og Rogfast står foran store utfordringer, hvor det er mange forhold å ta hensyn til:

– I Ryfast og Rogfast har Norconsult i alle deler av prosjekteringen fokusert på høy trafikksikkerhet. Som del av dette er det blant annet innarbeidet spesielle elementer som bryter monotonien og øker kjøreopplevelsen i tunnelene. I Rogfast er det i tillegg lagt ned et målrettet og strukturert arbeid for bærekraftige løsninger, med særlig fokus på reduksjon av material- og energiforbruk i anleggsperioden og i det ferdige anlegget, sier Bjørn Kleppestø i Norconsult.

FAKTA OM RYFAST

  • Formålet er å etablere et fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren, samt å bygge et nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Eiganestunnelen, som er en del av E39, er også en del av Ryfastprosjektet. Totalkostnad 6,4 millarder for Ryfast og 2,9 milliarder for E39, Eiganestunnelen (2014-prisnivå)
  • Oppstart 2012
  • Antatt åpnet 2019

FAKTA OM ROGFAST

  • Rogfastprosjektet inngår som en del av visjonen om en fergefri E39 og innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med en undersjøisk tunnel
  • Totalkostnaden er beregnet til 16,8 milliarder
  • Startet opp på Mekjarvik/Randaberg og Arsvågen, antas åpnet 2025/26