Kristian Fredrik Nikolaisen, 24 år, Masterstudent, 5. året

Hvilke ting kan man gjøre for å drive energisparing, men samtidig gi et godt inneklima?

– Det er mange ting. Blant annet ser vi på hvordan solforhold påvirker energibruk og inneklima. I nye kontorbygg vil man vanligvis ha så mye vinduer som mulig, fordi det er fint og gir gode lysforhold. Men dette gir også stort varmetilskudd, og det er energikrevende å kjøle ned rommene. På studiet lærer vi for eksempel om løsninger på hvordan man skjermer sola samtidig som man har utsyn og får inn dagslys. Vi ser på hvordan folk opplever bygget estetisk, hvordan de opplever lysforholdene, og tar hensyn til at man ikke skal få inn for mye solvarme. Dette kan løses med en solskjermingsløsning, eller vinduer som har reflekterende film i glasset.

Hvorfor er yrket du skal inn i viktig?

– Ca. 40 prosent av energiforbruket til Norge kommer fra bygg generelt. Det er mer enn energiforbruket fra transport. Energisparepotensialet i bygningene i er stort, fordi vi har mye gammel bygningsmasse her i landet. Vi er i tillegg innendørs 90 prosent av tiden vi lever, så inneklimaet er viktig for helsa vår.

 

Azada Ayarnal, 22 år, Masterstudent, 4. året

Hvilke ting kan man gjøre for å drive energisparing, men samtidig gi et godt inneklima?

– På skolen hadde vi en oppgave der vi skulle finne tiltak for å gjøre et bygg om til et plusshus, som vil si at bygget produserer energien det selv trenger, pluss litt mer. Tiltakene var blant annet å installere solceller på taket, bytte ut belysningen med led-lys, og å sette inn mindre vinduer som holder bedre på varmen.

Hva mener du er fremtiden innen dette feltet?

– I fremtiden vil det være mer fokus på å bygge passivhus, med mål om nullhus. Et passivhus er et hus der man har brukt passive tiltak som gjør at huset holder best mulig på varmen. Et nullhus er et hus som for eksempel kan ha solcellepanel og varmepumpe, og som produserer like mye energi som det har behov for pr. år, som gjør at utslippene går i null. Det neste steget vil være å fokusere på plusshus.

Jennifer Lamson, 33 år, Tidligere student, nå konsulent for Evotek

Hvilke tiltak kan gjøres for å drive energisparing, og samtidig opprettholde et godt inneklima i gamle bygg?

– I eksisterende bygg bør man se på den driften som er i dag, og optimalisere den mest mulig. Først bør man kartlegge det som er installert, som for eksempel teknikk, ventilasjon og varme. Det er viktig å ha god kontroll på energibruken ved energioppfølging, for å avdekke hva som trekker mye eller lite energi. Ofte er det varme og ventilasjon som utgjør en stor andel av energibruken, og da må man rette tiltakene deretter. Eventuelt kan man etterisolere og skifte ut vinduer der det er nødvendig.

Hva tror du er fremtiden innen dette feltet?

– Det kommer til å gå mer og mer mot nullutslipps- og plusshus. Men det er viktig å ikke glemme de eksisterende byggene, som det er flest av. Jeg tror at man vil finne flere smarte rehabiliteringsløsninger for gamle bygg. Energiforsyningen vil bli grønnere, og bygg vil bli mer selvforsynte, og vil ha muligheten til å eksportere energi ut på strømnettet. Vi ser også at brukerne blir mer og mer bevisste på hvordan de bruker byggene, og er opptatte av å bo og jobbe i energieffektive bygg med godt inneklima. Det er ofte etterspørselen fra brukerne som får byggherrene til å tenke grønt. Miljøbevisste brukere vil gjøre at byggebransjen blir mer energirettet.