- Vår primærkunde er Jernbaneverket (JBV) og andre forvaltningsorganer som Oslo Sporveier. På sikt ønsker vi også å etablere relasjoner til utenlandske aktører. De fleste slike organisasjoner forvalter skattebetalernes penger og har derfor en klar motivasjon for å effektivisere bruken av data i prosjekteringsarbeidet og byggearbeidet, sier Claus Feyling, daglig leder i RailCOMPLETE AS.

Strenge krav til fremdrift

Både forvaltningsorganisasjoner og rådgiverfirmaer har mye å hente på mer effektiv informasjonsflyt.

- Rådgiverfirmaene som Rambøll, Norconsult, COWI og Multiconsult ønsker å levere høy kvalitet samtidig som de overholder kontraktenes stramme fremdriftsplaner. Ofte er slike rådgiverkontrakter betalt pr. time, men dersom fastpriskontrakter blir benyttet vil også spart timebruk i prosjekteringen bli et stort konkurransefortrinn. Det er også et poeng å øke produktiviteten uten nyansettelser, samt å gjøre seniorkunnskap tilgjengelig for de yngre gjennom programvarestøtten i RailCOMPLETE, sier Feyling.

- Når JBV og rådgiverfirmaene har gjennomført en detaljert prosjektering og har gjort klart konkurransegrunnlaget for utsendelse innhenter JBV tilbud og inngår en kontrakt med en av signalanlegg-leverandørene. Med dette systemet kan JBV overlevere datagrunnlaget for jobben i RC-filformat som leverandøren kan bearbeide videre frem til som-bygget dokumentasjon som til sist skal leveres tilbake til JBV, forklarer han.

Mange tekniske detaljer

Signalanleggleverandørene kan på større kontrakter også få ansvaret for å lage byggeplanen der alle detaljer er inkludert.

- På store kontrakter kan leverandøren få ansvaret for å beskrive detaljer for bygging av utvendig utstyr og konfigurasjon av styre-computerne for anti-kollisjonssystemer (forrigling) og for hastighetskontroll (ATC). Dette er oppgaver som krever grundig dokumentasjon, sier Feyling.

- På sikt vil systemet utvides med funksjonalitet som gir underleverandørene moduler for byggeaktiviteter, kabellegging, registrering av serienummer og individuelle data for installerte objekter og mye annet. Alt dette vil være tilgjengelig med millimeternøyaktige tegninger i valgbar skala og med 3D-visning, sier han.

Store besparelser

Fordelene med et slikt system er raskere gjennomføringstid som gir mer jernbane for pengene.

- I Norge skal det prosjekteres jernbane for ca. 2 milliarder kroner pr. år de neste 10 til 15 årene. Gjennomgripende prosjektering med et verktøy som dette har derfor et potensiale til å redusere samfunnets prosjekteringskostnader med minst 30 prosent for de jernbanetekniske arbeidene. Dette utgjør en besparelse på flere hundre millioner kroner pr år, sier Feyling.