I løpet av høsten skal arbeidet med oppfølging av Overvannsutvalgets utredning (NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder») konkretiseres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å fremme et lovforslag om endringer i plandelen av plan- og bygningsloven i løpet av året. I tillegg skal Miljødirektoratet og DiBK innen 15. november foreslå endringer i sine regelverk overfor henholdsvis Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samspillkontrakter

På VA-juskonferansen i 2017 var samspillkontrakter et viktig tema. Totalentrepriser er fortsatt den viktigste kontraktsformen for de store entreprenørene, men også for store utbyggere som Statsbygg og OBOS, men overgangen til samspillkontrakter er for mange en ønsket utvikling. Flere kommuner vurderer nå samspillkontrakter med risikodeling for ledningsfornyelser. På konferansen vil de ulike standardkontraktene bli gjennomgått med fokus på fordeler, ulemper og fallgruver.

Det blir 19 foredrag over de to konferansedagene. Du vil både få en oversikt over regelutviklingen og konkrete råd og eksempler til bruk i hverdagen. Sikring av vann og avløp i plan- og byggesaker er jevnlig på VA-jusmenyen. Påslipp til avløpsnettet er fortsatt ikke godt nok regulert. Riksantikvaren har kommet med nye spilleregler for ledningsarbeider for å beskytte kulturminner i bakken. 

En mulighet til oppdatering

I 2017 var vi 284 deltakere, og 83 kommuner i salen. VA-juskonferansen gir deg en intens mulighet til oppdatering og ikke minst til å møte resten av nettverket i bransjen.

Også i år arrangeres «vannbransjens juridiske verksted» der programkomiteen stilles til disposisjon for deltakere som har spørsmål eller problemstillinger.

Konferansen vil videre gi deg som jobber med vann eller avløp en kortfattet oversikt over status på aktuelle juridiske problemstillinger.  Deltagerne skal kunne si: ”Dette var konkret og nyttig for meg i min hverdag!”

Velkommen til Gardermoen 5. og 6.desember!