– Den digitale infrastrukturen som bygges ut i dag må tilpasses fremtiden, og er det en ting alle aktører er enige om er det at fibernett er fremtiden. Fiberkabler som legges i dag har ingen utløpsdato og kapasiteten er god, sier salgssjef nybygg i HomeNet Timo Ruud.

Han tror dagens internettkunder velger leverandør på bakgrunn av flere faktorer. De vil ha god pris, et bra produkt, men enda viktigere mener Ruud, er bred valgfrihet.

– De ønsker muligheten til å velge TV hvis de ønsker det, men vel så viktig er det nok å kunne velge bort TV. Vi ønsker derfor ikke å binde opp våre kunder til en løsning der de blir tvunget til både å ha internett og TV, sier han.

Bra nok eller best

Hvem som velger hva avhenger ifølge Ruud blant annet av alder, livssituasjon og hvor i landet kunden bor.

– Mens eldre mener det er viktigst med TV, velger unge gjerne bort dette til fordel for høyere hastighet. De henter TV på andre flater, sier han.

At god digital infrastruktur er viktig i dagens samfunn er han ikke i tvil om, men hva som defineres som bra, varierer også en del fra forbruker til forbruker.

– Veldig mange tar til takke med det som er godt nok. For noen kan dette være ADSL, for andre kabel TV. I fagmiljøene i telecombransjen er det imidlertid unison enighet om at det er fiber som er fremtiden, sier Ruud.

Det er likevel fortsatt ikke alle som kan få den aller beste løsningen. I grisgrendte strøk er det ikke like attraktivt å bygge ut fibernettet, og distriktene må kjempe om statlige midler til utbygging.

– Enn så lenge er det private aktører som har tatt ansvaret for utbyggingen mange steder, sier han.

Stor valgfrihet

Ifølge Ruud er det et mål at alle kunder skal få muligheten til å gjøre egne valg, også de kundene HomeNet har i forbindelse med større boligprosjekter. I samarbeid med prosjektsjefen forsøker leverandøren å treffe riktig produkt til riktig kunde.

– Det er ikke et mål at bare utbygger blir fornøyd, men også sluttkundene. Vi vil jo gjerne beholde dem så lenge som mulig. Sluttkundene får derfor presentert hvilke valg de har og de har også muligheten til å endre produktpakke senere dersom det er ønskelig, sier han.

Slik vil det blant annet være for kunder HomeNet får i forbindelse med en stor avtale selskapet har inngått med boligleverandøren JM. De skal her levere fiberinfrastruktur og tjenester til alle JM sine nybyggsprosjekter i Norge.

Høy kvalitet

– Hos JM Norge er vi opptatt av å levere personlige og bekymringsfrie boliger. I dag forventer kundene alltid nett-garanti ved innflytting og høy hastighet til nedlasting og strømming 24/7, sier innkjøpsleder i JM, Camilla Lundblad.

Hun legger til at det samtidig skjer store endringer i forbruksmønsteret og at også dette er noe JM vektlegger ved valg av nettleverandør.

– Forbrukeren er aktiv på flere flater parallelt. Vi ser på Tv-sendinger og strømmer filmer på mobile enheter, og dette krever internt spredenett av høy kvalitet. For oss var det derfor vesentlig å kunne etablere et samarbeid med en aktør som både hadde det samme kundefokuset som oss og som er en garantist for et topp moderne, driftssikkert og stabilt nett til våre JM Boliger, sier hun.

Tidsriktig

– Avtalen løper over tre til fem år og er estimert å omfatte minst 4000 boenheter fordelt på rundt 40 prosjekter. Den vil dermed ha stor betydning for den digitale infrastrukturen i de aktuelle områdene, sier Ruud.

Han forteller at en av fordelene med at kunden selv kan velge produkter, er at disse kan spesialtilpasses demografien i boligprosjektet og at HomeNet kan garantere for tidsriktige produkter.

– Det er jo ikke sikkert at et 2017 produkt er like relevant i 2020, sier han.

Hvorfor velge HomeNet?

HomeNet tilbyr bredbånd via ADSL, VDSL og fiber til privatmarkedet, og har rundt 55 000 kunder. Leverandøren har aldri praktisert tvunget koblingssalg.

– Vi spekulerer ikke i inntjening av TV-innhold med fordelaktige pakker og tar ikke ekstra betalt dersom kunden kun vil bestille internett. Prisene på produktene er derfor de samme uansett hvordan kunden ønsker å sette sammen sin pakke, sier Timo Ruud.

HomeNet har avtaler med flere leverandører på TV, og kunden kan selv velge den TV-pakken som passer best for hans eller hennes behov.

HomeNet

HomeNet og eierselskapet Broadnet har fiberdekning i 90 Norske byer og hundrevis av tettsteder og leverer løsninger til eneboliger, boligselskaper, boligutbyggere og tjenester til private fibernett. HomeNet og Broadnet har hovedkontor på Fornebu og kontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand,.