Derfor må utstyr og systemer som skal bistå til en trygg evakuering, være på plass i tunnelen og ikke minst fungere etter hensikten.

En av de store utfordringene med tunnelsikkerhet i dag er at tunnelkonstruksjoner og -installasjoner har store svakheter som påvirker pålitelighet, fremkommelighet, vedlikeholdsbarhet, og derfor også sikkerhet ved våre tunneler. Tunneler med svakheter påvirker i stor grad kostnader, levetid på konstruksjon og installasjoner, og gir i mange tilfeller store samfunnsøkonomiske kostnader i form av hyppigere driftsstans og stengninger. I tillegg vil svakheter kunne påvirke sikkerheten betydelig. Det vil «Standardtunnelen» gjøre noe med.

Vil skape bedre og tryggere tunneler

Bak initiativet står klyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) med sine 120 deltakere. Gjennom prosjektet skal de søke beste praksis, ny kunnskap og ny teknologi for å forbedre sikkerhet, drift og vedlikehold ved tunneler både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil gi bedre tunneler, økt sikkerhet og reduserte kostnader.

– Prosjektet handler om å sette universelle standarder på alt som leveres i tunneler slik at man skal unngå å definere nye løsninger ved hvert prosjekt, slik det gjøres i dag. Standardene skal være en guide for alt fra hvordan analyser skal utføres til utforming av ventilasjon, lys, skilt og nødskap, forteller prosjektets prosjektleder, og daglig leder i Søvik Consulting, Arild Petter Søvik.

– De løsningene som er i dag er ikke optimale i henhold til vedlikeholdbarhet, og heller ikke optimale i henhold til sikkerhet. Derfor er det er viktig å lage standarder for å få gjort riktige valg fra start, slik at bedre vurderinger blir tatt, og ulykker unngått, fortsetter han.

Prosjektet startet opp i begynnelsen av juni, og i løpet av høsten skal samtlige ressursgrupper og fokusområder være i gang. Med det også arbeidet mot bedre og tryggere tunneler.

Et sårbart land

I 2013 tok et vogntog fyr i Gudvangatunnelen. Veien for å komme seg ut var åtte kilometer lang og informasjonen til de innestengte var svært dårlig. Med nye standarder for brannsikkerhet, beredskap og evakuering, vil veien til trygghet oppleves kortere, informasjonen bedre, og hjelpen komme raskere.

– Vi har hatt flere store tunnelbranner i Norge de siste ti årene, og heldigvis har det stort sett gått bra. Likevel vil nok mange si at det har vært flaks som har gjort at det har gått bra, og ikke nødvendigvis det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Derfor trengs det at noen jobber med forebygging og kan sørge for at ulykker ikke skjer, og at vi har den kompetansen, teknologien og løsningene som trengs dersom uhellet først er ute. Norge er et av landene i verden med flest tuneller, og desto viktigere er det at tunnelene er best mulig sikret, sier Helen Roth, daglig leder i NTSC.

At det har vært flaks som har avgjort at uhellene ikke har vært katastrofale er Søvik uenig i. Likevel er han ikke i tvil om at det er mye som kan forbedres.

– Vi må huske på at det er mye som kunne gått mye verre i disse tilfellene, så å si at det har vært flaks at det har gått bra, blir feil. Det har også før dette prosjektet blitt gjort analyser og forbedringer, men det er klart at et det er på tide med et mer komplett og pålitelig system, og det er også derfor vi er i gang med dette prosjektet nå. For å ha en rømningsvei på åtte kilometer, uten nødvendige tiltak, er ikke akseptabelt, avslutter Søvik.