- Infrastruktur som kan takle mer ekstremvær er tilgjengelig. Det er viljen til å investere i oppgraderinger som er for liten. Konsekvensen er at hver og en av oss får regningen i form av dyrere forsikringer, stadige vann i kjellere og hyppigere problemer med stengte veier og tog. Det er dessverre ingen som går i demonstrasjonstog for dette, sier Torbjørn Vik, Salgs- og Markedsdirektør VKS i Brødrene Dahl.

 

144 år til alt er skiftet

Det er 54 000 km avløpsledninger som håndterer spill- og overvann i Norge. Strekker vi disse ut ville de gått nesten 1,5 ganger rundt jorda. – Det vi ser på bakken er smått. Det vi ikke ser er enorme mengder infrastruktur. Vi tenker ikke over dette i hverdagen. Men når regnet flommer ned slik det gjorde i Oslo og Bærum 6. august blir vi minnet på at vi er sårbare.

I perioden 2013-2015 ble i gjennomsnitt 0,69% av vann- og avløpsrørene i Norge fornyet. - Hvis vi fortsetter i den takten vil det ta 144 år før alt er byttet ut. Mye av det har allerede ligget i der i 100 år. Når ekstremvær blir vanligere sier det seg selv at dette går for sent, sier Vik.

Både manglende vedlikehold og økt risiko for ekstremvær har blitt diskutert i mange år. – Vi må gå fra ord til handling. Vi oversvømmes uten grunn, for vi kan faktisk gjøre noe for forebygge, avslutter Torbjørn Vik i Brødrene Dahl.

 

Nasjonal konferanse for infrastruktur

22.-23. mars 2017 inviterer Brødrene Dahl til 360-konferansen. 700 deltakere som er opptatt av samfunnskritisk infrastruktur innen områdene Vann og avløp, Vannkraft, Samferdsel og Havbruk møtes. – 360 skal være toppmøtet om det som holder samfunnet i gang, sier Torbjørn Vik i Brødrene Dahl.

Ved å samle de ulike områdene mener Vik at de får et 360-graders blikk på samfunnets infrastruktur. – Jørgen Randers skal snakke om hvordan vi løser klimaproblemene, Terje Farestveit om VMT, Arne Erik Olsen (Nordic Aquafarms) tar for seg havbruksnæringas framtid og Ingrid Dahl Hovland (Nye Veier As) ser på utvikling innen veiutbygging. Det blir både fellesprogram og sektorvise programmer på konferansen, og et bredt spekter av utstillere.  Her er det mye for alle, sier Vik. Hold deg oppdatert på www.360.no hele programmet legges ut den 16.oktober 2016.

- 360 skal være for teknisk infrastruktur det samme som NHOs årskonferanse er for næringslivstoppene. Vi gleder oss, avslutter Vik.