- Etter vellykket implementering av ERTMS på Jernbaneverkets erfaringsstrekning Østre Linje ser vi frem til å gå løs på modernisering av hele Jernbaneverkets signalinfrastruktur. Det er ikke gitt at oppgaven blir tildelt oss, men det er vårt mål å vinne frem med vårt forslag til en etterlengtet modernisering av landets signal og sikringsanlegg, sier Arild Bergkvist, leder av Bombardiers Oslokontor.

Sammensatte oppgaver

Selskapets rolle vil være innen implementering og levering av nye signalanlegg klare til drift.

- Arbeidet omfatter produktutvikling, prosjektering, logistikk, installasjon, test og idriftsettelse, samt mange års supporttjenester etter idriftsettelse. Signalanleggene er komplekse systemer som krever tett samarbeid med kunde og andre myndigheter, sier han.

Bombardier er en internasjonal aktør og har personell i flere land, Hovedkvarteret for signalvirksomheten ligger i Sverige med både norske og danske ressurser involvert.

- Det formelle kommunikasjonsspråket er engelsk, men vi ser en klar fordel av å kunne anvende skandinaviske språk i arbeidet internt. Arbeidet er omfattende og ressurskrevende med dokumentasjon og prising av en total utskifting av landets signalanlegg, sier han.

Store prosjekter gir høy risiko

Det er mange utfordringer i et prosjekt av denne størrelsen.

- Vi opererer åpenbart med en risikoliste med mange punkter som lukkes med forebyggende tiltak. Det skal introduseres ny landstilpasning, det skal gis priser med binding mange år inn i fremtiden og prosjektet skal bemannes straks kontrakt er signert. Dette er allikevel normale utfordringer for så store prosjekter, sier han.

Begrenset tilgang på kompetanse

Tilgang på kvalifisert kompetanse er en utfordring.

- Spesifikke utfordringer for Norge er en liten befolkning med et ekstremt høyt aktivitetsnivå. Tilgangen på sertifisert signalkompetanse er begrenset og knapt tilstrekkelig til det aktivitetsnivået vi ser allerede i dag. Det norske klimaet gir også utfordringer i å sikre jevn belastning av arbeidskraft året rundt, sier han.

- Som en internasjonal aktør har vi tilgang på personell utenfor Norge på de fleste fagområder, men mye av arbeidet må skje i Norge med personell på plass. Det gjelder å tenke utradisjonelt og ut av boksen for å løse slike utfordringer, sier han.