- Vi skal samarbeide med de beste miljøene, også internasjonalt. Dette blir nyttig for flere land enn Norge.  Prosjektet vil gå over tre år, og det er estimert 90 000 arbeidstimer, sier administrerende direktør Bård Benum i det Trondheim-baserte leverandørselskapet Powel.

Trondheim kommune, NTNU, SINTEF og en samarbeidspartner i Portugal, er blant de som allerede har meldt seg på prosjektet. Målet for prosjektet er å utvikle IT-løsninger som inkluderer bedre modellering av infrastrukturen, analyse- og beregningsmetoder, bruk av sensorteknologi og moderne og intuitive brukerflater.

Klimaendringer, urbanisering og ny demografi

- Dagens infrastruktur utfordres. For det første gir klimaendringene mer ekstremvær, noe som kan illustreres med de store mengder regn, overvann og flom, som vi så på Østlandet i høst. For det andre urbanisering, når folk flytter inn til byene må forholdene tilpasses, og for det tredje demografiske endringer, der aldersammensetting endres og næringsområder blir til boområder, sier han. Arbeid med infrastruktur for vann og avløp må tilpasses denne samfunnsutviklingen.

Norge lekker og infrastrukturen må fornyes

I dag forsvinner over 30 prosent av drikkevannet i Norge på grunn av lekkasjer, og det er utfordringer med drikkevannskvalitet og miljøutslipp noen steder.

- Ved bruk av ny teknologi skal vi overvåke infrastrukturen på en helt annen måte enn i dag. Vi må vite hva som skjer, i dag må vi anta en del om hva som faktisk skjer i infrastrukturen. Ved hjelp av teknologi, vil vi få kontroll på lekkasjer, legge til rette for tilstandsbasert vedlikehold og gi bedre forbrukerinformasjon til kundene og vanlige innbyggere om for eksempel vannforbruket deres, sier leder for strategiske prosjekter i Powel, Reidar Øye.

Den nye IT-teknologien vil i sterkere grad vise hvordan det står til i rørene, og da kan man reparere eller bytte ut dårlige komponenter før en skade skjer, noe som ofte forhindrer ekstra høye kostnader.

Miljøperspektiv

Powel ønsker gjennom prosjektet å sikre en god IT-løsning for en vann- og avløpsbransje som står foran store investeringer og utfordringer. Løsningen skal være miljøfokusert, gjennom å sikre verdien på framtidige investeringer, trygge god vannkvalitet, redusere miljøutslipp og effektivisere prosesser til forvaltning og drift av infrastrukturen. Bedrifter må gjerne ta kontakt.

- Vi vil vite hvilke ideer som finnes, og hva som har størst nytteverdi, sier administrerende direktør Benum.