May Martinsen, CEO og president i IRMI Group. Foto: Christina Børding

Tidligere har bedriftene hatt frihet til å velge om de vil utføre disse undersøkelsene. Det har resultert i at kun fem prosent av private norske selskaper har etablerte rutiner for risikovurderinger av personer og andre selskaper.

- Det er mange trusler mot norske bedrifter. Vi ser kun en liten brøkdel av det i media, sier May Martinsen, CEO og president i IRMI Group.

Firmaet er et av få her til lands som spesialiserer seg på å utføre risikoanalyser og bakgrunnssjekk for bedrifter. De verifiserer blant annet at arbeidstakere er den de utgir seg for å være og sjekker at samarbeidsfirmaer og leverandører ikke er involvert i for eksempel kriminalitet, terror, har gått konkurs, har søksmål mot seg eller er domfelt.

- Å gjennomføre en bakgrunnssjekk er noe både små og store bedrifter bør gjøre. Det handler om omdømme. Kundene må vite at de gjør handel med seriøse aktører, sier Martinsen.

Bakgrunnsjekk er for alle

Dersom det nye lovforslaget blir vedtatt krever det at alle firmaer må gjøre risikovurderinger, forundersøkelser og bakgrunnsjekk, de må kommunisere denne policyen og få trening i hvordan benytte den. I tillegg er de pliktig i å overvåke og revidere sitt eget regelverk.

Dersom firmaet har tatt alle rimelige forholdsregler, men likevel blir svindlet, trenger de ikke straffes. Gjennomføring av disse rutinene vil tvert i mot kunne gi selskapene belønning. Det kreves dog at bedriftsledelsen etterlever dette ansvaret og setter de etiske retningslinjene ut i praksis.

- Man tenker ofte at det bare er de store børsnoterte selskapene som bør ha disse rutinene, men det stemmer ikke. Ofte synes også virksomheter at dette er et ork og at det koster mye penger, men det er også feil. Utgiftene er fradragsberettiget til inntekts ervervelse, sier hun.

Martinsen sier at det norske samfunn ikke er som det pleide å være og at dette er en av grunnene til at alle bedrifter bør gjennomføre risikovurderinger. I 2013 ble 73 prosent av Europeiske selskaper utsatt for svindel.

Har for mye tillit

Undersøkelser viser at det er en trend hvor norske selskaper blir utsatt for svindel av mennesker og ansatte med forfalskede identiteter. Martinsen tror mange kvier seg for å gjennomføre en bakgrunnssjekk.

- I Norge er vi opplært til å stole på folk. Å skulle utføre en bakgrunnsjekk på noen virker kanskje motstridende mot egen kultur, men alt handler om hva vi er vant til sier hun.

Martinsen legger til at bakgrunnssjekk handler om kildekontroll og kvalitetssikring, ikke mistenkeliggjøring. Hun påpeker også at kredittsjekken fikk kritikk før den ble innført i Norge, men at det fort ble oppfattet som positivt.

- Ingen liker å bli lurt eller måtte håndtere negative konsekvenser. Derfor er det helt nødvendig for både små og store bedrifter å gjennomføre en bakgrunnsjekk, risikovurdering og implementere disse rutinene, sier Martinsen.