En hel dag samles sikkerhetsbransjen og ansatte fra næringslivet som jobber med sikkerhet for å dele erfaringer og informasjon. Istedenfor et tradisjonelt seminar med lange foredrag, har hver deltaker inntil seks korte møter med andre deltagere og firmaer for å diskutere løsninger og utfordringer som sikkerhetsbransjen står ovenfor.

­- I forhold til Kripos så skjer det mye i etatene. En av de tingene vi ser på nå er hvordan vi kan utvikle relasjoner med næringslivet og kontrolletater. Her er vi på en læringsarena hvor vi vil se hvor vi kan spille på lag og eventuelt bruke næringslivet i forhold til de oppgavene vi har, sier leder i Kripos, Eivind Borge.

Må tenke nytt

- Her er det masse å hente og lære, og mye potensiale for Politiet og Kripos sitt virke.

Dette er et område vi har hatt alt for lite relasjon, erfaring og samarbeid med, og det må vi bli bedre på slik jeg ser det, sier Borge.

Foredragsholder Stefan Hyttfors poengterte i sin presentasjon viktigheten av å dele informasjon for å klare å følge med i den raske utviklingen som skjer i dag.

Må spille på lag

- Jeg lover dere at utviklingen aldri kommer til å gå så sakte som den gjør i dag.  Skal man klare å følge med på teknologien, er man nøtt til å dele informasjon. Hvis ikke blir man den som faller utenfor, sa han i sitt innlegg.

Dette tar Borge på alvor.

- Realiteten er at vi ikke klarer å bekjempe kriminalitet alene, den tiden er forbi og der er vi helt avhengig av å spille på lag med næringsliv og kontrolletater. Så det er grunnen til at vi er her på denne konferansen i dag.

Vi må alle slutte å tenke at andre sikkerhetsinstanser kommer inn på vårt territorium uansett hvor du jobber,  og heller begynne og se på hverandre som ressurser. Vi må samarbeide i konkrete saker og vi må dele informasjon, for det krever den tiden vi lever i nå, sier Borge.

Binder bånd

- Det som er bra med dette arrangementet er at her treffer du andre i samme bransje. Sikkerhetsmiljøet er ganske lite, men her kan du møte andre som jobber med sikkerhet innenfor andre bedrifter og offentlige sikkerhetsinstanser. Det er en veldig effektiv måte spesielt med de små møtene man har i løpet av dagen, for da knytter man kontakter og senere kan man utveksle erfaringer, sier sikkerhetsdirektør i Posten, Arnfinn Norheim.

Det er tredje gang han er på konferansen, og mener han får mye ut av det, fordi det er en annerledes måte å ha konferanse på.

- Det å møte alle firmaene som vi jobber med på en samlet plattform som dette, gir veldig fine muligheter, sier Nordheim.

Tid for handling

- Det tar tid fra man setter grupper sammen til samtale til det faktisk begynner å skje noe. Jeg har absolutt tro på at dialog mellom sikkerhetsinstansene er viktig for at vi skal klare å forebygge og bekjempe kriminalitet i framtiden. Og så må vi få ord til å føre til handling, sier Langeland.

- Vi kan være sikre på er at deling av informasjon foregår på den kriminelle siden. De kriminelle behøver ikke være så opptatt av  risiko rundt det å dele informasjon som vi ofte må. Men derfor må også vi dele for å forebygge og forhindre kriminell virksomhet, legger han til.