– CIM er et system som ble designet for håndtering av alle typer hendelser i alle typer organisasjoner. Her kan du registrere alt fra mindre daglige hendelser til henvendelser fra media, gjennomføre risikovurderinger, trene og håndtere store hendelser, forklarer administrerende direktør i One Voice, Kjetil Mollan.

Når det oppstår en krisesituasjon, vil det første og viktigste være å få varslet egen organisasjon. Med CIM vil den første varslingen sendes internt til egen organisasjon samt til berørte eksterne aktører, i løpet av minutter.

Når du logger på og registrerer hendelsen i CIM, får du tilgang til en rekke predefinerte oppgaver som du skal utføre umiddelbart. Videre loggfører du og oppdaterer informasjonen i sann tid.

God sporbarhet

– Alle som er knyttet til systemet får tilgang til denne informasjonen via PC, mobiltelefon og nettbrett. Du kan også få verifisert om informasjonen er bekreftet eller ubekreftet. I tillegg får du, i etterkant av en hendelse, god sporbarhet, og dermed også dokumentasjon på hvordan du har håndtert denne. Dette kan en lære av til neste gang noe skulle skje, sier Mollan.

CIM er et system som gjør det er mulig å rapportere mellom de ulike nivåene og instansene, som igjen gjør at informasjonen blir mer oversiktlig og enhetlig.

– Dette vet vi har vært en hemsko tidligere, men er nå mer og mer vanlig hos flere av de som har tatt i bruk CIM, sier Mollan.

Nasjonalt beredskapssystem

Systemet omtales ofte som det nasjonale beredskapssystemet i Norge og brukes blant annet av kommuner, departementer og direktorater.

– At flere har tatt i bruk CIM som sitt styringssystem bekrefter at vi er på riktig spor, og ekstra gledelig er det å se at det private næringslivet også er mer offensiv i forhold til sin beredskap. Her har oljebransjen gått foran som et meget godt eksempel.

- Vi ser en tendens til at flere og flere nå øver systematisk, eksempelvis offshoresektoren, hvor de øver ukentlig. Dette er forebyggende, og ikke minst kan det redusere skadeomfanget ved en reell hendelse, sier Mollan.