– Vi er opptatt av sikkerhet og er et selskap som har en veldig god sikkerhetskultur. Derfor arbeider vi hele tiden systematisk med HMS-arbeidet. Hensikten er å forebygge og unngå ulykker og uønskede hendelser, sier Bjørn Skaar som arbeider med HMS i Park & Anlegg AS.

En godt utstyrt sikkerhetsvogn

Sikkerhetsvognen skaper en synlig sikkerhetskultur. Den står midt i anleggslinja og tvinger alle involverte til å reflektere over spørsmålet: «ER DIN HMS OG SJA I ORDEN?». SJA er et velkjent begrep i anleggsbransjen. Forkortelsen står for sikker jobbanalyse.

– Det er helt sentralt å fokusere på hvordan arbeidsoppgaver kan utføres på en trygg måte, det gjelder ikke bare for våre egne ansatte men kanskje enda viktigere å fokusere på i de tilfellene der vi benytter underentreprenører. Noen ganger registrerer vi at sikkerhetskulturen ikke er like god hos dem som den er hos oss, derfor påvirker vi også underentreprenørene slik at de kan arbeide på en sikrere måte, fortsetter Skaar.

Sikkerhetsvognen fungerer som kontor for Skaar. Her fyller han blant annet ut rapporter om uønskede hendelser, men vognen er også velutstyrt med førstehjelpsutstyr, hjertestarter, evakueringsplaner, varslingsplaner ved ulykker og andre ting som bør være på plass, og som bidrar til å opprettholde en god HMS.

– Sikkerhetsarbeidet vårt skal alltid være i fokus. At vogna med det klare budskapet er plassert midt på byggeplassen gjør nok at vi blir mer bevisste på å utføre arbeidsoppgavene våre på en måte som er trygg. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre, for ingen er tjent med at det oppstår arbeidsulykker, skader eller uønskede hendelser på arbeidsplassen, avslutter Skaar. Alle skal komme trygt hjem fra jobb hver dag, tilføyer Alexander Halle, HMS-ansvarlig for prosjekt Ørebekk-Simo.

Simen S. Larssen, innkjøps- og avtaleansvarlig i Park & Anlegg AS: - Prosjektene er store og komplekse, med utfordringer som krever risikoledelse på høyt nivå. Vi er stolte av våre kompetente medarbeidere, som alle daglig bidrar til en sikker arbeidsplass.

Vi er gode på HMS, men det krever at vi har en fremoverlent og nytenkende holdning til sikkerhetstankegang i hele organisasjonen.  Bruken av våre egenutviklede sikkerhetsvogner er et virkemiddel som kan trekkes frem som et våre viktigste forebyggende og synlige tiltak, i godt samarbeid med ulike underentreprenører og yrkesgrupper, der koordinering og risikohåndtering er en forutsetning for å unngå personskader. Park & Anlegg AS har egne sikkerhetsavtaler med over 50 leverandører og underentreprenører som alle er sikkerhetspartnere.