Hvorfor kan verken politi eller brannvesen sms-varsle oss om en hendelse?

- De har foreløpig ikke anskaffet eksterne varslingsløsninger som fungerer for sms-varsling av folk i Norge, sier John Krokstad, daglig leder i Fram Web, norsk utvikler og leverandør av varslingsløsninger.

Og hvorfor har de ikke det?

- Antagelig er årsaken manglende dialog mellom myndigheter og varslingsspesialister. For de virkelig gode løsningene finnes, vi har dem, de ligger klare for hele landet, de er utviklet i Norge og kan integreres sømløst med de krise- og beredskapssystemer som allerede er i bruk.

Kan du gi eksempler på hvordan beredskapsvarsling bør fungere?

- Så sent som i august i år hjalp vi Fylkesmannen og operasjonssentralen hos politiet i Sogn og Fjordane med å varsle berørte i Fortunsdalen i forbindelse med fare for ras fra Harbardsbreen. I fjor høst, i forbindelse med flommen i Aurland kommune, sendte vi evakueringsmelding til berørte innbyggere i Flåm. Dette gjør vi på få minutter.

Så fylkesmann og politi vet hvor de skal henvende seg for å få jobben gjort?

- Det er en kjensgjerning at vi kan varsle folk i Norge i løpet av få minutter, og vi har bistått på forespørsel. Fylkesmann og politi venter nå på at Justis- og beredskapsdepartementet skal gi DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i oppdrag å utrede hvilke løsninger som skal velges for sms-varsling ved kritiske hendelser og trusselsituasjoner i Norge.

Alle norske beredskapsetater har knyttet seg opp mot den samme løsningen for intern varsling – og mot bare én løsning. Hva tenker du om det?

- Hvis denne løsningen er ute av drift, er hele beredskaps-Norge ute av drift. Vår beredskap er unødvendig sårbar. Denne sårbarheten kan fjernes. Det er fullt mulig å erstatte dagens system med et bedre system, det er også fullt mulig å komplettere dagens system med et ekstra system for bedre sikkerhet.

Målet for all beredskap er et tryggere og mer robust samfunn. Hva kan vi si om norsk beredskap dersom varslingen ikke fungerer?

- Beredskap uten varsling er ikke beredskap. I et moderne og digitalisert samfunn er det dessuten helt nødvendig med kontinuerlig produktutvikling. Verden står ikke stille. Det er dette vi driver med.

Hva ønsker du for morgendagens beredskaps-Norge?

- Først og fremst en åpen og bred dialog med myndighetene. Vi vet hva som fungerer, og vi kan levere det i dag.