Energiforsyning blir stadig viktigere for det moderne samfunnet vårt, etter hvert elektrifiseres for eksempel stadig flere deler av transportsektoren, inkludert ferger. I Norge er det en ønsket utvikling at mer og mer elektrifiseres, blant annet fordi norsk elektrisitet er en fornybar ressurs.

- På den ene siden elektrifiserer vi stadig flere samfunnstjenester, men på den måten blir vi også mer sårbare hvis energiforsyningen plutselig ikke fungerer. Vi har for eksempel ferske eksempler på at mobilnettet er sårbart ved strømbrudd. Hvis strømmen blir borte lenge nok, så kan også mobilsystemene etter hvert slutte å fungere fordi batteriforsyningen er tømt, sier Eldri Naadland Holo som er seksjonssjef i beredskapsseksjonen i NVE.

Et sammensatt trusselbilde

Det er en rekke årsaker som kan være utløsende for at energiforsyningen stopper. Det kan være tekniske feil eller at energiselskapet må kutte strømmen i en periode for å gjøre vedlikeholdsarbeider, men det er naturgitte forhold som vanligvis skaper plutselige strømbrudd:

- De akutte og ikke planlagte bruddene skyldes ofte uværshendelser, forteller Ingunn Åsgard Bendiksen som er avdelingsdirektør i tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE.

- Norge er et land med mye vær og vind. Dette tilpasser nettselskapene seg som best de kan, men det er utfordrende å skulle ha en konstant strømforsyning. En del av værutslagene er også litt annerledes nå enn de var tidligere. For eksempel gjør klimaendringene at vi har større problemer med ising på kraftlinjene enn vi hadde før. Og hvis vinteren er mild får vi ikke tele i bakken, da er det vanligere å oppleve at trær blåser overende og kutter strømforsyningen. Det er trefall og lyn som er de viktigste grunnene til strømbrudd i Norge, tilføyer Bendiksen.

Strømforsyningen i Norge er god, og nettselskapene som sørger for at alle skal få strøm tar ansvaret sitt på stort alvor:

- For eksempel har det blitt mye vanligere å grave ned kabler inn til eneboliger enn det var tidligere, det er en ønsket politikk som gjør at nettet blir mye mindre utsatt for brudd, sier Bendiksen.

- En ting er de værmessige forholdene, men vi er også opptatt av teknologiutviklingen i energiforsyningen. Systemene som styrer energiforsyningen vår er basert på IKT-systemer, og vi er helt avhengige av at disse systemene er sikre, slik at ingen kan trenge inn i systemene og foreta seg ting vi ikke ønsker. Dette har vi stor oppmerksomhet rundt, og det er veldig komplisert siden utviklingen går raskt og stadig flere tjenester er koblet til internett. Derfor er det å ivareta IKT-sikkerheten en utfordring som vi arbeider mye med, forklarer Holo.

En trend er også at driftssentralene blir større og at områdene som styres fra en driftssentral har blitt større. Det betyr at hvis noen får tilgang til systemene vil konsekvensen være at de kan ramme strømforsyningen i større områder. 

Et nøkkelbegrep er egenberedskap

Det er mange aktører som hele tiden arbeider med å sikre energiforsyningen, men det er også en del ting som både bedrifter, myndigheter og privatpersoner kan gjøre for å redusere eventuelle ulemper ved strømstans:

- Det handler om å forberede seg og tenke igjennom hva man vil gjøre dersom strømmen blir borte. Både bedrifter og privatpersoner bør tenke igjennom de ulike scenariene som et slikt perspektiv bringer.